Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali EKİNCİ

Meslek Yüksekokulu Müdürü

 

ÖZGEÇMİŞ

 

 Öğr. Gör. Burcu ÖZKAN

Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

 

ÖZGEÇMİŞ

 

Öğr. Gör. Mikail HOCAOĞLU

Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

ÖZGEÇMİŞ

 

                                                                                                                                                        Prof. Dr. Halil SAVAŞ

                                                                                                                                     Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi   

                                                                                                                                                              ÖZGEÇMİŞ

 

                                                                                                                                                   Doç. Dr. Harun ABACI

                                                                                                                             Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi

                                                                                                                                                          ÖZGEÇMİŞ

 

  Dr. Öğr. Üyesi Nur AYDIN
Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesİ

ÖZGEÇMİŞ


 

Raportör

   Adem ŞEN