Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali EKİNCİ

Meslek Yüksekokulu Müdürü

 

ÖZGEÇMİŞ

 

 Öğr. Gör. Burcu ÖZKAN

Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

 

ÖZGEÇMİŞ

 

Öğr. Gör. Ahmet ADALI

Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

ÖZGEÇMİŞ

 

                                                                                                                                                        Prof. Dr. Halil SAVAŞ

                                                                                                                                     Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi   

                                                                                                                                                              ÖZGEÇMİŞ

 

 Prof. Dr. Recep Şahin ARSLAN

Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

 

                                                                                                                                                   Doç. Dr. Harun ABACI

                                                                                                                             Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi

                                                                                                                                                          ÖZGEÇMİŞ


 

Raportör

   Hayati ÖZKURT