GENEL BİLGİLER

Dili

Türkçe

Süresi (Yıl)

2

Azami Süresi (Yıl)

4

Kontenjanı

30

Staj Durumu

Var

ÖSYM Tipi

TYT

 

 

AMAÇLAR

Sosyal Güvenlik programının temel amaçları; kamu kurumlarında ve özel işletmelerde sosyal güvenlik işlemlerini bilgisayar destekli olarak yapabilen, sosyal ilişkileri ve iletişimi güçlü, matematik işlemleri ve mantık hesaplama konularında başarılı, belleği güçlü, ayrıntılar üzerinde durabilen, güncel mevzuatı yakından izleyen, hukuki sorumluklarının farkında olan, temel düzeyde idarecilik bilgi ve becerisine sahip mezunlar yetiştirmektir.

 

KABUL KOŞULLARI

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemi ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

 

MEZUNİYET KOŞULLARI

Programın öğretim süresi dört yarı yıldır. Öğrenciler her yarıyılda zorunlu dersleri yanında seçmeli derslerden tercih ettikleri toplam 30 AKTS ders alarak dört dönem toplam 120 AKTS alınmalıdır. Dört dönemin akademik ortalaması 2.25 olmak zorunda, alınan bütün derslerden başarılı olunmak zorunda, programa kayıtlı her öğrenci ikinci yılın sonunda endüstriye dayalı toplam 20 iş günü staj yapmak zorunda ve varsa diğer mezuniyet koşulları yerine getirilmek zorundadır.

 

İSTİHDAM OLANAKLARI

Sosyal Güvenlik Programı mezunları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kurumlarında özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞKUR’da memur olarak çalışabilirler. İş dünyasında kamu ve özel sektör işletmelerinde insan kaynakları, muhasebe ve halkla ilişkiler bölümlerinde meslek elemanı, uzman yardımcısı, araştırmacı, denetçi yardımcısı ve yönetici yardımcısı olarak çalışma imkanına sahiptirler. “Sosyal Güvenlik” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde; Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Sosyal Hizmetler, İşletme, İktisat ve Maliye lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Çalıştıkları kurum ve işletmelerde idari kadrolar da yöneticiliğe yükselebilirler.

 

KAZANILAN DERECE

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü geçer not koşullu geçer not alarak başarıyla tamamlayan ve gerekli akademik ortalamaya sahip olan öğrenciler bu programı başarı ile tamamlamış sayılır. Başarıyla tamamlayan bu öğrenciler “Sosyal Güvenlik Ön Lisans derecesi ” almaya hak kazanırlar.