Vizyon
Bilimsel düşünce ışığında, takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim dâhilinde istihdam önceliği olan bireyler yetiştiren, çağdaş mesleki-teknik eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip tercih edilen bir eğitim kurumu olmaktır.