Aday Öğrenci

 

Hakkımızda

1992 yılında kurulan Pamukkale Üniversitesi bünyesinde Aralık 1997’de Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü olarak faaliyete geçen bölümümüz, 8 Mayıs 2002 yılında itibaren Sanat Tarihi Bölümü olarak öğretim vermeye devam etmektedir.

2003-2004 eğitim-öğretim döneminden itibaren “örgün öğretim”, 2011-2012 eğitim-öğretim döneminden itibaren “ikinci öğretim” lisans programları mevcuttur. Bölümümüzde Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalında yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır.

Bölümüzde 2 profesör, 4 doçent, 2 doktor öğretim üyesi, 3 araştırma görevlisi doktor, 1 öğretim görevlisi doktor, 1 araştırma görevlisi ve 1 öğretim görevlisi görev yapmaktadır.

Öğrenim Ücreti

Sanat Tarihi Bölümü örgün öğretim programında öğrenim ücreti bulunmamaktadır. İkinci öğretim programında her yıl iki kere Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen miktarda öğrenim ücreti ödenmesi gerekmektedir. Her iki programın da ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim gideri bulunmamaktadır.

Program İçeriği, Eğitim ve Öğretim Modeli

Sanat Tarihi Bölümü'nün hedefi, Türk-İslam sanatı, Bizans sanatı ve Avrupa sanatı alanlarında yetkin bilim insanları yetiştirmektir. Bu bölümü kazanan öğrenciler hem Türk kültürü ve sanatı hem de diğer ülkelerin kültür ve sanatları hakkında dersler almaktadır. Bu bağlamda, İslamiyet öncesi Türk sanatı,  İslam el sanatları ve mimarisi, Bizans sanatı, Selçuklu sanatı, Osmanlı sanatı, Batı sanatı ve çağdaş sanatlar, estetik, mitoloji ve ikonografi ile modern sanat akımları gibi dersler görmektedirler. Bölümümüzden mezun olan bir öğrenci, Türk ve Avrupa mimarlığı, dünya resim ve heykel sanatı ve süsleme sanatları hakkında yetkin bir bilgiye sahip olur ve “Sanat Tarihçi” unvanı alarak mezun olur.

Sanat Tarihi Bölümü’nün Bulunduğu Yerleşke

Bölümümüz Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Yerleşkesi içerisinde yer almaktadır. Kınıklı Yerleşkesi Denizli şehir merkezinin güneydoğusundadır. Sanat Tarihi Bölümü’nün bulunduğu Fen-Edebiyat Fakültesi yerleşkenin batısında yer almaktadır. Bölümümüz tarafından öğretim için kullanılan derslikleri fakültenin D bloğu, 2. katındadır.

İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı, Dersler, Staj, Değişim Programları

Sanat Tarihi Bölümü’nde 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı mevcuttur. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında dil eğitimi Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu hocaları tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bölüm öğrencilerimiz Sanat Tarihi Bölümü’ndeki öğretim üyeleri tarafından verilen derslerin yanı sıra Fen-Edebiyat Fakültesi’nin diğer bölümlerinden dersler alarak çok yönlü bir öğretim görmektedirler. Sanat Tarihi Bölümü’nde isteğe bağlı staj dersi mevcuttur.

Öğrencilerimiz staj dersini seçerek Kültür Bakanlığı’na bağlı olarak Sanat Tarihi ve Arkeoloji bölümlerindeki öğretim üyelerinin ülkemizde yürüttüğü çok sayıda bilimsel araştırma, yüzey araştırması ve kazılarına katılabilmektedir. Ayrıca yine ülkemizdeki illerde bulunan Kültür Bakanlığı’na bağlı müzelerde veya özel müzelerde staj yapabilirler. Staj kapsamında ek bir ücret ödenmemektedir. Staj yaptıkları süre boyunca öğrencilerimizin sağlık sigortaları Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından ödenmektedir.

Sanat Tarihi Bölümü öğrencileri gerekli koşulları sağladıkları takdirde Farabi gibi ulusal değişim programları ile Mevlana ve Erasmus gibi uluslararası değişim programlarından yararlanabilmektedir.

Yurtlar

Kız öğrenci yurdunun konumu Kınıklı Yerleşkesi (Çamlaraltı Mah.) içerisinde, erkek öğrenci yurdunun konumu ise yerleşke yakınındaki Bağbaşı Mahallesi’ndedir.

Kısmı Zamanlı Öğrenci ve Burslar

Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânları mevcuttur. Pamukkale Üniversitesi tarafından yemek bursu sunulmaktadır. Çalışma ücretleri ve yemek bursu koşulları ‘Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma ve Öğrenci Yemek Bursu Hakkında Yönerge’ ile belirlenmektedir.

Yerleşke İçi Hizmetler

Pamukkale Üniversitesi öğrencileri  poliklinik ve birinci basamak sağlık hizmetleri için Kınıklı Yerleşkesi içerisinde bulunan MEDİKO Sosyal Merkezi’nden ücretsiz olarak yararlanabilmektedir. Öğrencilerimizden; kendilerinin veya bakmakla yükümlü bulunan anne ve babasının herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadığını belgeleyenlere sağlık kartı düzenlenmekte ve sağlık kartı verilen öğrencilerin tedavi ve ilaç giderleri Üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca Pamukkale Üniversitesi PDREM (Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi) tarafından düzenlenen oryantasyon ve psikolojik danışmanlık ve destek hizmeti sunulmaktadır.

Pamukkale Üniversitesi öğrencileri  Kınıklı Yerleşkesi içerisinde yer alan Şehit Ömer Halisdemir Spor Merkezi’ne ait spor tesislerinden üye olarak yararlanabilmektedir.

Pamukkale Üniversitesi  Kınıklı Yerleşkesi içerisinde bulunan yemekhane, kantin-kafeterya ve sosyal tesisler öğrencilerimize hizmet vermektedir.

Öğrencilerimiz Pamukkale Üniversitesi bünyesindeki öğrenci topluluklarına ve PAÜSEM (PAÜ Sürekli Eğitim Merkezi) tarafından açılan çeşitli kurslara katılarak kendilerini dersler dışında da geliştirebilirler.

Mezun Öğrencilerimiz

Bölüm mezunlarımız, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarda “Uzman Yardımcılığı”, “Uzman”, kamu ve özel müzelerde “Araştırmacı”, özel sektörde “Turizm Rehberliği” çeşitli kamu kuruluşları ile belediyelerde “Sanat Tarihçi” olarak çalışabilir.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı orta dereceli okullarda öğretmenlik yapabilir.

Mezunlarımız, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünde ve Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi kamu kurumlarında çalışma imkânı bulabilmektedir.

Sanat Tarihi Bölümü mezunları, lisansüstü eğitim alarak kendilerine akademik bir kariyer hedefleyebilirler.

Menü