Prof. Dr. Mustafa Beyazıt

0258 296 38 70

mbeyazit@pau.edu.tr

 

Birimi: Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi

Yabancı Dil: İngilizce.

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Atatürk Üniversitesi

1994

Yüksek Lisans

Sanat Tarihi

Pamukkale Üniversitesi

2002

Doktora

Sanat Tarihi

Ankara Üniversitesi

2009

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı  ve Tez Danışmanı  :

Denizli’de Ak Han ve Çardak Han, Yrd. Doç. Dr. Kasım İnce.

Doktora Tezi  ve  Danışmanı :

Hacı İvaz Paşa’nın Vakıf Eserleri ve Mimari Faaliyetleri, Doç. Dr. Mehmet Tuncel.

Doktora Sonrası Eğitim:

 • 2010-2011: Misafir Bilim Adamı (Post-Doctoral Fellow), Harvard Üniversitesi, Center For Middle Eastern Studies.

GÖREVLER

Üniversite Dışı Mesleki Deneyim:

 • 1996-1999: Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen 
 •  

Üniversitelerde Mesleki Deneyim: 

 • 1999-2003: Pamukkale Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
 • 2003-2009: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Araştırma Görevlisi
 • 2009-2011: Pamukkale Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor
 • 2010-2011: Harvard University/Central of Middle East Studies Araştırma Görevlisi Doktor
 • 2011-2015       : Pamukkale Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Yrd. Doç. Dr.
 • 2015-.......       : Pamukkale Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Doç. Dr.

Akademik Görevler

 • Sanat Tarihi Bölümü Başkan Yardımcılığı 2011-2014.
 • Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalı Başkanlığı 2011-2013.
 • Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği 2016-2018.
 • Fen- Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği 2018 Devam Ediyor.

   

  A-YAYINLAR

  Kale-i Tavas (Tabae Antik Kenti) Ören Yeri'ne Ait Yayınlar

 • BEYAZIT, Mustafa, ''2015 Yılı Kale-i Tavas Mezarlığı Kazısı'', XX. Uluslararası Ortaçağ Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu 2-5 Kasım 2016, Sakarya 2016. (Özet Bildiri).
 • BEYAZIT, Mustafa, ''2014-2015 Yılları Kale-i Tavas (Tabae Antik Kenti) Ören Yeri Kazı Çalışmaları'', 38. Uluslararası Kazı, Araştırma Ve Arkeometri Sempozyumu, Edirne 2016, s. 161-178.
 • BEYAZIT, Mustafa, "Kale-i Tavas (Tabae) Kazıları",Geçmişten Günümüze Denizli Yerel Tarih ve Kültür Dergisi, Şubat 2016 S. 47, Denizli 2016, s. 64-77.
 • BEYAZIT, Mustafa, ''Kale-i Tavas (Tabae Antik Kenti) Ören Yeri Kazıları 2016'', 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 22-26 Mayıs 2017, Bursa 2017. (Baskıda).
 • BEYAZIT, Mustafa, ''Kale-i Tavas Mezarlığı Çevre Düzenleme, Konservasyon ve Restorasyon Çalışmaları I-II'', Höyük/Belgeler, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2017 (Baskıda).
 • Mustafa Beyazıt, Şuayip Çelemoğlu, “Kale-i Tavas Mezarlığında Osmanlı Geleneğini Devam Ettiren Cumhuriyet Dönemi Mezar Taşlarından Bazı Örnekler”, 18. Türk Tarih Kongresi 1-5 Ekim 2018 Bildiri Özetleri, TTK, Ankara 2018, s.1053-1054  

 • Mustafa Beyazıt, Başaran Doğu Gital, “Kale-i Tavas Mezarlığında Orta Asya Geleneği ile Bağlantılı Bir Grup Mezar Taşı-I”,  18. Türk Tarih Kongresi 1-5 Ekim 2018 Bildiri Özetleri, TTK, Ankara 2018, s. 1051-1052.      

A.4. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 

   

  1. BEYAZIT, Mustafa, ''Erken Osmanlı Devri'nde Tebrizli Usta Gruplarının İzi Nasıl Sürülmeli?/ How to trace the groups of craftsmen from Tabriz in the early Ottoman period?'', Histories Studies A Tribute to Prof. Dr. Şerafettin Turan, Volume 6 Issue 3, p. 45-70, April 2014.
  2. BEYAZIT, Mustafa, "Yok Olan Kültür Varlıklarımızdan Denizli'deki Kurşunluoğlu Konağı", Belleten, 73(268), Ankara 2009, s. 681-702.

   A.7.a.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

  1. 1. BEYAZIT, Mustafa, ''Tokat Pazar Beyobası Hamamı'', Arış Dergisi, S. 11, Aralık 2015, s. 3-10.
  2. BEYAZIT, Mustafa, "Aizanoi Antik Kentinde Bulunan Grafftilerde Kopuz ve Âşıklar". Sanat Tarihi Dergisi, 23(1), İzmir 2014, s. 83-119.
  3. BEYAZIT, Mustafa, "Ankara Hacı İvaz Mescidi", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 47(1), Ankara 2007, s. 179-201.

   A.9.a.Uluslararası Kongrelerde Sunulan ve Basılan Bildiri

   1. BEYAZIT, Mustafa, ''Aizanoi Zeus Tapınağı Duvar Yüzeylerindeki Ok-Yay Damgaları'', II. Uluslararası Avrasya Türk Sanatları Kongresi, 2-5 Aralık 2015. (Baskıda).
   2. BEYAZIT, Mustafa, "Seyfeddin Karasungur: Anadolu Selçuklu Ucunda Bir Vali ve İmar Faaliyetleri", Uluslararası Denizli ve Çevresi Sempozyumu Bildiriler, 2, Isparta 2007, s. 151-158.
   3. Mustafa Beyazıt, Kasım İnce, “Aizanoi Zeus Tapınağı Duvar Yüzeylerinde Ok-Yay Damgaları”, 2. Uluslararası Avrasya Türk Sanatları Kongresi 2-5 Aralık 2015, İstanbul 2018, s.269-290.   

    A.9.c.Ulusal Kongrelerde Sunulan ve Basılan Bildiri

    1. BEYAZIT, Mustafa, "Ak Han Bezemelerinin Orta Asya Kültürü ile Bağlantısı. Sanatta Anadolu Asya İlişkileri", Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı'ya Armağan, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 2006, s. 67-89.

    2. BEYAZIT, Mustafa, “Acıpayam Karahöyük Avşarı Köyünde Mehmet Ali Türk Evi”, I. Acıpayam Sempozyumu Bildirileri, Denizli 2007, s. 492-517.

    A.10.a. Türkçe Kitap Yazarlığı

  1. BEYAZIT, Mustafa - Beyazıt Yasemin, Denizli Dediği Tekkesi, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 271, Ankara 2014. (ISBN:978-605-85730-6-2), Türkçe(Bilimsel Kitap).
  2. BEYAZIT, Mustafa - Beyazıt Yasemin, Denizli Teslim Baba Tekkesi, Denizli Belediyesi Kültür Yayınları, (ISBN: 978-605-4654-85-7), Denizli 2016, Türkçe (Bilimsel Kitap).
  3. BEYAZIT, Mustafa, Denizli'de Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları, Denizli Belediyesi Kültür Yayınları, (ISBN: 978-605- 2055-03-8), Denizli 2017. (Bilimsel Kitap).
  4. Mustafa Beyazıt, Aizanoi Zeus Tapınağı’ndaki Türk İzleri, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara 2018           

    

   A.10.b. Kitap Bölümü Yazarlığı

  1. BEYAZIT, Mustafa, "Aizanoi Zeus Tapınağı Duvar Yüzeylerindeki Okçu Süvari Tasvirleri'', AİZANOİ-II, Editör: Elif Özer, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara 2016, s. 273-304. (Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 260, ISBN:978-605-85730-2-4, Türkçe, Bilimsel Kitap)
   1. BEYAZIT, Mustafa, "Hüseyin Dülger Evi", Aizanoi I, Editör: Elif Özer, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara 2013, s. 191-204. (Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 260, ISBN:978-605-85730-2-4, Türkçe, Bilimsel Kitap)

   2. BEYAZIT, Mustafa, "Bursa Yeşil Camii Kalemisi Süslemeleri", Kültürel Bellek ve Estetik Yansımalar, Editör: Kıymet Giray, Muharrem Çeken, Serkan Sunay, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 2011, s. 45-64. (Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 447, ISBN:978-9944-0826-3-1, Türkçe, Bilimsel Kitap)
   3.  

    B-Kazı ve Yüzey Araştırması Deneyimleri.

  • Kale-i Tavas (Tabae Antik Kenti) Ören Yeri ve Kavaklıpınar Mevkii Kale-i Tavas Mezarlığı Kazıları Bilimsel Danışman 2018.
  • Kale-i Tavas (Tabae Antik Kenti) Ören Yeri ve Kavaklıpınar Mevkii Kale-i Tavas Mezarlığı Kazıları Kazıları Bilimsel Danışman 2017.
  • Kale-i Tavas (Tabae Antik Kenti) Ören Yeri ve Kavaklıpınar Mevkii Kale-i Tavas Mezarlığı Kazıları Kazıları Bilimsel Danışman 2016.
  • Kale-i Tavas (Tabae Antik Kenti) Ören Yeri ve Kavaklıpınar Mevkii Kale-i Tavas Mezarlığı Kazıları Kazıları Bilimsel Danışman 2015.
  • Kale-i Tavas (Tabae Antik Kenti) Ören Yeri Kazısı Bilim Heyeti Başkan Yardımcısı 2014.
  • Aizanoi Ören Yeri Kazısı Heyet Üyesi 2014.
  • Kale-i Tavas (Tabae Antik Kenti) Ören Yeri Kazısı Bilim Heyeti Üyesi 2013.
  • Aizanoi Ören Yeri Kazı Başkan Yardımcısı 2013.
  • Aizanoi Ören Yeri Kazı Başkan Yardımcısı 2012 .
  • Eğirdir Sultan Hanı Kazısı Heyet Üyesi 2007 .
  • Eğirdir Sultan Hanı Kazısı Heyet Üyesi 2006 .
  • Bitlis Kale Kazısı Heyet Üyesi 2005 .
  • Bitlis Kalesi Kazısı ve Bitlis Bölgesi Yüzey Araştırmaları 2005.
  • Ani Ören Yeri Kazısı Heyet Üyesi 2001.

    

   C-Bilimsel Projeler

   • ''Kale-i Tavas Mezarlığı Çevre Düzenleme, Konservasyon ve Restorasyon Çalışmaları-II'' adlı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Kazı ve Yüzey Araştırması Projesi 2018 (Tamamlandı).
   • ''Kale-i Tavas Mezarlığı Çevre Düzenleme, Konservasyon ve Restorasyon Çalışmaları-II'' adlı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Kazı ve Yüzey Araştırması Projesi 2017 (Tamamlandı).
   • 2014 SOBE 016 numaralı "Şehzâde Mehmed Türbesi Tezyinatı" adlı BAP Projesi Yürütücüsü 2017 (Tamamlandı).
   • 2017 SOBE 022 numaralı ''Arifi'nin Süleymannâme'sindeki Taht Tasvirleri'' adlı BAP Projesi Yürütücüsü 2017 (Tamalandı).
   • 2017 SOBE 009 numaralı ''Söke'de Türk Mimarisi'' adlı BAP Projesi Yürütücüsü 2017 (Tamalandı).
   • ''Kale-i Tavas Mezarlığı Çevre Düzenleme, Konservasyon ve Restorasyon Çalışmaları'' adlı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Kazı ve Yüzey Araştırması Projesi 2016 (Tamamlandı).
   • 2014 SOBE 021 numaralı ''Kütahya İli Yapılcan Köyü Hıdırlık Türbesinde Yer Alan Kazıma Teknikli Duvar Betimlemeleri'' BAP Projesi Yürütücüsü 2016 (Tamamlandı).
   • 2013 BSP 005 numaralı "Dediği Tekkesi" adlı başlangıç seviyesi projesi 2013 Proje yürütücüsü (Tamamlandı).
   • 2012 KRM 014 numaralı "Aizanoi Ören Yeri Türk Dönemi Sivil Mimarisi" Projede Yardımcı Araştırmacı 2012 (Tamamlandı).
   • 2001 SBE 010 numaralı "Denizli Çardak Han ve Akhan" adlı BAP Projede Araştırmacı, 2001-2002 (Tamamlandı).

     

    D-Sanat ve Tasarım Etkinlikleri

  • Ankara Üniversitesi IV. Resim Sempozyumu Düzenleme Komitesi Üyesi
  • Ankara Üniversitesi III. Uluslararası Taş Heykel ve Resim Sempozyumu Düzenleme Komitesi Üyesi
  • Ankara Üniversitesi II. Uluslararası Taş Heykel ve Resim Sempozyumu Düzenleme Komitesi Üyesi
  • Ankara Üniversitesi I. Uluslararası Taş Heykel ve Resim Sempozyumu Düzenleme Komitesi Üyesi
  • Ankara Üniversitesi III. Uluslararası Genç Sanat Tarihçiler Sempozyumu Düzenleme Komitesi Üyesi
  • Ankara Üniversitesi I. Uluslararası Genç Sanat Tarihçiler Sempozyumu Düzenleme Komitesi Üyesi
  • Ankara Üniversitesi II. Uluslararası Genç Sanat Tarihçiler Sempozyumu Düzenleme Komitesi Üyesi

   E-Yönettiği Tezler

  • Müge ŞEN, Şehzâde Mehmed Türbesi Tezyinatı, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Denizli 2017.
  • Başaran Doğu GİTAL, Yapılcan Köyü Hıdırlık Türbesi Tasvirleri, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Denizli 2015.
  • Mustafa EKMEKCİ, Burdur Merkezdeki Osmanlı Dönemi Çeşmeleri, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Denizli 2012.
  • Alper Atıcı, Söke’de Türk Mimarisi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Denizli 2018
  • Meryem Canseven, Arifi’nin Süleymannamesindeki Taht Tasvirleri, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Denizli 2018

    

   F-Ödüller ve Patentler

  • 2010 YÖK Yurt Dışı Araştırma Bursu.

  G-Atıflar

  • Gülgün Yılmaz, “Edirne Müzesi Osmanlı Seramikleri " 2008-2009 Zindanaltı Sur Kazısı Buluntuları", Edirne, 2012, s. 30. Makalenin 52. Dipnotunda. ( BEYAZIT MUSTAFA (2010). Ankara Hacı İvaz Mescidi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 47(1), 179-201.
  •  A. Ali Bayhan, “Ak Han (Goncalı Hanı)”, Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları, Ankara 2007, s. 286-303.Makalenin 9. Dipnotunda. (Yüksek Lisans Tezi (2000-2002), (Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Kasım İnce), Denizli'de Çardak Han ve Ak Han, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sanat Tarihi Anabilim Dalı)
  • Muhammet Görür,  “Anadolu Selçuklu Kervansarayları Genel Bibliyoğrafya Denemesi”, Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları, Edt. H.Acun, Ankara 2007,  s. 533-559. Makalenin 537. sayfasında. (Yüksek Lisans Tezi (2000-2002), (Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Kasım İnce), Denizli'de Çardak Han ve Ak Han, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sanat Tarihi Anabilim Dalı)
  • Muhammet Görür,  “Anadolu Selçuklu Kervansarayları Genel Bibliyoğrafya Denemesi”, Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları, Edt. H.Acun, Ankara 2007,  s. 533-559. Makalenin 537. sayfasında. BEYAZIT MUSTAFA (2006). Seyfeddin Karasungur: Anadolu Selçuklu Ucunda Bir Vali ve İmar Faaliyetleri. Uluslararası Denizli Ve Çevresi Sempozyumu Bildiriler, 2, 151-158. ( Tam metin bildiri)
  • KASIM İNCE, “Çardahisar (Aizanoi)’daki Türk Dönemi Konut Mimarisindeki Ahşap Tavan Göbekleri”, Aizanoi II, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara 2016, s. 323-346 (344s. 23. dipnot). Mustafa Beyazıt, “Hüseyin DülgerEvi”, Aizanoi I, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara 2013, s. 191-203.
  • KESKİN, Mustafa Ç. “ Bayezid Paşa: Vezir, Entellektüel, Sanat Hamisi’’, Osmanlı Araştırmaları, S. XLVIII,  İstanbul 2016, s. 1-37. (27.sayfa 92 dipnot) Mustafa Beyazıt, Hacı İvaz Paşa’nın Vakıf Eserleri ve Mimari Faaliyetleri, Ankara Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitisü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2009.
  • KUZUCU, Hayati (2017), Türk Milli Kimliğinin Oluşma Süreci ve Yukarı Tekke Örneği Bağlamında Dirmil’in Demografisi, Burdur 2017 (e-kitap),s 93. Mustafa Beyazıt, “Aizanoi Antik Kentinde Bulunan Graffitilerde Kopuz ve Âşıklar’’, Sanat Tarihi Dergisi, Ege Üniversitesi, C. 23, S. 1, İzmir 2014, s. 83-118.
  • Şükrü Dursun, “Denizli Ak Han’ın Avlu Taç Kapısına İlişkin Bazı Gözlemler(Some Observatıons On The Maın Portal Of Denizli Ak Han)”, VIII. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi Ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri, Konya 2017, s.149-158. Mustafa Beyazıt, ‘’Akhan Bezemelerinin Orta Asya Kültürü İle Bağlantısı’’, Sanatta Anadolu asya İlişkileri, Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı’ya Armağan, Ankara 2006, s.67-89.
  • GİTAL, Başaran Doğu, ‘’Yapılcan Köyü Hıdırlık Türbesindeki El Tasvirleri’’, The Journal of Academic Social Science, S. 63, Elazığ Aralık 2017, s. 630. Mustafa Beyazıt, ‘’Aizanoi Zeus Tapınağı Duvar Yüzeylerindeki Okçu Süvari Tasvirleri’’, Aizanoi II, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara 2016, s. 273-304.
  • Mehmet Kutlu, “Mimari ve Tarihi Bağlamda Akhan Kervansarayı Üzerine Bir Değerlendirme” Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü. Uluslararası Türk Kültürü ve Tarihi Sempozyumu 19-20-21 Nisan 2018 Bildiri Kitabı, Ed. Ahmet Taşağıl vd. s.772-799 (s.776, dipnot12/s.787, dipnot 69) Mustafa Beyazıt, Denizli’de Anadolu Selçuklu Kervensarayları, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Denizli 2017.
  • Mert AĞAOĞLU-Fatih SARIMEŞE, Osmanlı Mimarlığı Bibliyografyası, Cinius Yayınları, İstanbul 2018, s.28 ; Mustafa Beyazıt, Hacı İvaz Paşa’nın Vakıf Eserleri ve Mimari Faaliyetleri, Ankara Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitisü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2009.
  • ÖLÇER Sevcan, 15. ve 16. Yüzyıl Mavi-Beyaz Seramikleri: Osmanlı, Safevi ve Çin Hanedanlığı Örneklerinin Üslup Bağlamında Karşılaştırılması, STD. XXVII, İzmir 2018, s. 277; Mustafa Beyazıt, “Erken Dönem Osmanlı Devri’nde Tebrizli Usta Gruplarının İzi Nasıl Sürülmeli?’’, Histories Studies, S.6/3, 2014, s. 45-70.

  Menü