1992 yılında kurulan Pamukkale Üniversitesi bünyesinde Aralık 1997’de Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü olarak faaliyete geçer. 8 Mayıs 2002 yılında itibaren Sanat Tarihi Bölümü olarak eğitim vermeye devam eder. 2003-2004 eğitim-öğretim döneminden itibaren “normal öğretim”, 2011-2012 eğitim-öğretim döneminden itibaren “ikinci öğretim” lisans öğrencileri öğrenim görmeye başlar. Halen lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenciler aktif olarak eğitim almaktadırlar. Bölümüzde 2 profesör, 4 doçent, 3 doktor öğretim üyesi, 2 araştırma görevlisi doktor, 1 öğretim görevlisi doktor ve 1 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Menü