Doç. Dr. Muradiye Bursalı

İletişim: 0 258 2963648

Mail:muradiyeb@gmail.com

 Öğrenim Durumu  :

2007-...........               Eskişehir Anadolu Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü-Sanat Tarihi Anabilim Dalı Doktora

2004-2007                  Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans

1999-2003                   Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Lisans

Yabancı Diller :        İngilizce (İyi Seviyede) 

Tezler

Lisans :

Karacahisar Kalesi Sırlı Seramikleri, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Eskişehir, 2003.

Danışman: Prof. Dr. Ebru Parman.

Yüksek Lisans Tezi :

Eskişehir Karacahisar Kalesi Sgrafitto Dekorlu Ortaçağ Seramikleri. Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi A.B.D. Eskişehir, 2007.

Danışman: Prof. Dr. Ebru Parman.

Doktora Tezi:

Lagina Kutsal Alanı (Börükçü, Beybağ, Kurudere ile Göçükdere Mevkileri) ve Stratonikeia Antik Kenti Kazılarında Ele Geçen Bizans Dönemi Seramikleri. Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi A.B.D. Eskişehir, 2009-devam ediyor.

Danışman: Prof. Dr. Yelda Olcay Uçkan.

Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Gökçen K. Öztaşkın ve Muradiye Öztaşkın. “Olympos Antik Kenti’nde Yer Alan Mozaikli Yapı’nın Mimari Değerlendirmesi”, Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması I: Anadolu Akdenizi Sempozyumu, Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü; 4-7 Kasım 2009, Antalya. (Baskıda) Resim 1

Muradiye Öztaşkın. “Olympos Mozaikli Yapı:Geç Antik Çağ-Erken Bizans Dönemi Mozaikleri”, XI. Uluslararası AIEMA Mozaik Sempozyumu, 16-20 Ekim 2009, Bursa. (Baskıda) Resim 2

Muradiye Öztaşkın ve Gökçen K. Öztaşkın. "Building with Mosaics in Olympos: A Comparative Evaluation of Finds and Construction", Byzantine Small Finds in Archaeological Contexts, 2–4 June 2008, İstanbul. (Baskıda) Resim 3

B.Y Olcay Uçkan ve M.Bursalı, et al. “Olympos Kazısı 2007 Yılı Çalışmaları”,  30.Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı, 26–30 Mayıs 2008, Ankara. Resim 4

Muradiye Bursalı. "Some New Suggestions on Ceramic Art: Comparison of Late Byzantine and Turkish Periods", Imperium and Culture XVth Biennial Confrence, Australian Association of Byzantine Studies, 8–10 February 2008, University of South Wales-Sydney. (Baskıda)

Muradiye Bursalı. “Bir Merkez Sembol Olarak Bizans ve Selçuklu Döneminde Hayat Ağacı Motifi”, I. Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu, 25-28 Haziran 2007, İstanbul. (Baskıda) Resim 5

Muradiye Bursalı. “Early Byzantine Period Vessels from Antalya/Olympos", 32.Byzantine Studies Conference November, 10–12 Kasım 2006, University of Missouri-St. Louis.  (Bildiri ve Bildiri Özeti) Resim 6

B.Y.Olcay Uçkan ve M.Bursalı, et al. “2005 Yılı Olympos Yüzey Araştırması”, 24.Uluslararası Araştırma Sonuçları Toplantısı, 29 Mayıs-02 Haziran 2006, Çanakkale. Resim 7

E. Parman-C.Parla ve M.Bursalı. "Eskişehir (Merkez Karacaşehir Köyü) Karacahisar Kalesi 2005 Yılı Kazı Çalışmaları", 28.Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı, 29 Mayıs-02 Haziran 2006, Çanakkale. Resim 8

Z. Demirel Gökalp ve M. Bursalı. "Early Byzantine Terracotta Lamps Found in Olympos", X.Symposium on Mediterranean Archaeology, 9-11 Mart 2006, Ankara. Resim 9

Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler :

E. Parman-B.Y.Olcay Uçkan ve M. Bursalı, et. Al. Likya'da Bir Korsan Kenti Olympos. İstanbul, Homer Kitabevi, 2006.

(İngilizce basım: E. Parman-B.Y.Olcay Uçkan ve M. Bursalı, et. Al. A Pirates' Town in Lycia Olympos. İstanbul, Homer Kitabevi, 2006.) Resim 10

Muradiye Öztaşkın. “Frigya (Phrygia) Bölgesi Bizans Dönemi Tarihi Coğrafyası”, Frigya Bölgesi Kaya Kiliseleri. Ed. B.Y. Olcay Uçkan. Eskişehir: Tepebaşı Belediyesi, 2010. (Baskıda)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler :

Muradiye Bursalı. "Eskişehir Karacahisar Kalesi Sgrafitto Dekorlu Ortaçağ Seramikleri", Sanat Tarihinde Gençler 2007 Semineri, 03-05 Ocak 2008, İstanbul. (Baskıda) Resim 11

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler

Muradiye Öztaşkın. "Olympos Antik Kentinden Bir Grup Erken Bizans Dönemi Seramiği", Ebru Parman'a Armağan: Sanat Tarihi ve Arkeoloji Yazıları. Haz. A.O.Alp. Ankara: Alter Yayıncılık, 2009, s.287–300. Resim 12

Katıldığı Ulusal ve Uluslararası Projeler: 

2009                           Prof.Dr. Ahmet TIRPAN başkanlığında  Muğla/Lagina Kutsal Alanı Kazısı

2009                            Doç. Dr. Bilal SÖĞÜT başkanlığında  Muğla/Stratonikeia Antik Kenti Kazısı

2006-2009                  Doç.Dr. B.Yelda OLCAY UÇKAN başkanlığında Antalya Olympos Antik Kenti Kazısı

2004 ve 2006              Doç.Dr. B.Yelda OLCAY UÇKAN başkanlığında Frigya Bölgesi Kaya Kiliseleri Yüzey Araştırması

2005                           Dr. Christopher Lightfoot başkanlığında Afyon/Hisarköy Amorium Kazısı

2004-2005                  Antalya Arkeoloji Müzesi başkanlığında Prof.Dr. Ebru PARMAN'ın bilimsel danışmanlığında Antalya Olympos Antik Kenti Yüzey Araştırması

2004-2005                                     Prof.Dr. Ebru PARMAN başkanlığında Eskişehir Karacahisar Kalesi Kazısı

2002                           Dr. Christopher Lightfoot başkanlığında Afyon/Hisarköy Amorium Kazısı

2001-2002                  Antalya Arkeoloji Müzesi başkanlığında, Prof.Dr. Ebru PARMAN'ın bilimsel danışmanlığında Antalya Olympos Antik Kenti Yüzey Araştırması

2000-2002                                     Prof.Dr. Ebru PARMAN başkanlığında Eskişehir Karacahisar Kalesi Yüzey Araştırması

İş Deneyimi :

2003-2010      Eskişehir Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 

                        Araştırma Görevlisi

İdari Görevler :

2004-2006             Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlileri Temsilcisi

2004-2006       Anadolu Üniversitesi Araştırma Görevlileri Temsilciler Kurulu Başkan Yardımcısı

Menü