ETKİNLİKLER

GÜNCEL ETKİNLİKLER

Haberler

1992 yılında kurulan Pamukkale Üniversitesi bünyesinde Aralık 1997’de Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü olarak faaliyete geçer. 8 Mayıs 2002 yılında itibaren Sanat Tarihi Bölümü olarak eğitim vermeye devam eder. 2003-2004 eğitim-öğretim döneminden itibaren “normal öğretim”, 2011-2012 eğitim-öğretim döneminden itibaren “ikinci öğretim” lisans öğrencileri öğrenim görmeye başlar. Halen lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenciler aktif olarak eğitim almaktadırlar. Bölümüzde 2 profesör, 4 doçent, 2 doktor öğretim üyesi, 3 araştırma görevlisi doktor, 1 öğretim görevlisi doktor, 1 araştırma görevlisi ve 1 öğretim görevlisi görev yapmaktadır.

 

Sanat Tarihi Bölümü'nün hedefi, Türk-İslam, Bizans ve Batı Sanatı alanlarında yetkin bilim insanları yetiştirmektir. Bu bölüme dâhil olan öğrenciler hem Türk Kültürü ve sanatı hem de diğer ülkelerin kültür ve sanatları hakkında dersler almaktadır. Bu bağlamda, İslamiyet öncesi Türk sanatı,  İslam el sanatları ve mimarisi, Bizans sanatı, Selçuklu sanatı, Osmanlı sanatı, estetik, mitoloji ve ikonografi, Batı sanatı ve çağdaş sanatlar ile modern sanat akımları gibi dersleri görmektedirler. Bölümden mezun olan bir öğrenci, Türk ve Avrupa mimarlığı, dünya resim ve heykel sanatı ve süsleme sanatları hakkında yetkin bir bilgiye sahip olur ve “Sanat Tarihçi” unvanı alarak mezun olur.

 

Bölüm öğrencileri her dönem belirli sayıda, Fen-Edebiyat Fakültesi’nin hem sosyal hem de fen bölümlerinden de dersler alarak çok yönlülüklerini geliştirmektedir.  Öğrenciler, aynı zamanda ülke çapında sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinin yürüttüğü bilimsel araştırma kazılarına katılabilmektedir.

 

Sanat Tarihi bölümü mezunları, lisansüstü eğitim alarak kendilerine akademik bir kariyer hedefleyebilirler. Bölüm mezunlarının diğer iş olanakları arasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarda “Uzman Yardımcılığı”, “Uzman”, kamu ve özel müzelerde “araştırmacı”, özel sektörde “turizm rehberliği” çeşitli kamu kuruluşları ile belediyelerde “sanat tarihçi” olarak çalışabilir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı orta dereceli okullarda öğretmenlik yapabilir. Mezunlar genel olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünde ve Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi kamu kurumlarında çalışma imkânı bulabilmektedirler.

Bölümüz öğrencileri aynı zamanda aşağıda adı geçen bölümlerde yan dal yapabilmektedir.

 Arkeoloji Bölümü
 Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü
 İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
 Sosyoloji Bölümü
 Eğitim Fakültesi
 Resim İş Öğretmenliği Anabilim Dalı
 
 

 

Menü