Aşağıda;

AKTS Değişikliği Talep
Ders Çakışması
Ders Kaydı Düzeltme
Ders Kayıt Dilekçesi (Açılamayan / Kapanan dersler için)
Ders Muafiyeti
Devamsızlık Düzeltme
Dikey Geçiş
Genel Amaçlı
Katalog Ders Ekleme Silme
Kayıt Dondurma
Mazeretli Ders Kayıt
Mazeret Sınavı
Mezun Durumunda Eksik AKTS
Mezuniyet Formu
Not Düzeltme
Not Onayının Kaldırılması
Tek Ders Sınavı
Tez izin Dilekçe Örneği
Üniversitemiz PAÜ - diğer  Fakülte ve Bölümde açık olan  yaz dönemi eşdeğer ders kayıt formu
Üniversitemiz dışı fakülte ve bölümlerinde  açık olan yaz dönemi ders kayıt formu
Yatay Geçiş
Staj Talep formu
Bitirme Tezi Dilekçesi
                                                                                                                                                                                                          yer almaktadır.

Menü