Prof. Dr. Kasım İnce

İLETİŞİM

Tlf: 0258 296 37 08

Mail: kince@pau.edu.tr

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Arkeoloji-Sanat Tarihi /Sanat Tarihi AD.

Atatürk Üniversitesi

1983

Y. Lisans

 Arkeoloji-Sanat Tarihi / Sanat Tarihi AD.

Atatürk Üniversitesi

1990

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

 Arkeoloji-Sanat Tarihi / Sanat Tarihi AD.

Atatürk Üniversitesi

1995

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı  : Eskişehir ve Çevresindeki Osmanlı Devri Yapıları, Doç. Dr. Hamza GÜNDOĞDU

Doktora Tezi Başlığı ve  Danışmanı : III. Selim-IV. Mustafa ve II. Mahmut Dönemi (1789-1839) Osmanlı Cami ve Mescidleri, Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğretmen

 Aksu Öğretmen Lisesi / Antalya

1983-1988

Ar.Gör.

 Fen-Edebiyat Fakültesi  Atatürk Üniversitesi

1988-1995

Dr.Ar.Gör.  

 Fen-Edebiyat Fakültesi  Atatürk  Üniversitesi

1995-1997

Yar.Doç.

 Fen-Edebiyat Fakültesi Pamukkale Üniversitesi 

1997-2006

Doç.Dr.

 Fen-Edebiyat Fakültesi Pamukkale Üniversitesi 

2006-2012

Prof. Dr.

 Fen-Edebiyat Fakültesi Pamukkale Üniversitesi

2012.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

Beyazıt, Mustafa, “Denizli’de Çardak Han ve Akhan”, Pamukkale Üniversitesi, 2002.

Özyiğit, Halil, “1920-1928 Yılları Arasında Süreli Yayınlarda Kültür ve Sanat Yorumları: Resim”, Pamukkale Üniversitesi, 2005.

Bilgiç, Gülay,  "Birgi Türk dönemi eserlerinde süsleme", Pamukkale Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Sanat Tarihi Anabilim Dalı (2013)

Kaplan, Necla,"Süleymaniye Kütüphanesi Hamidiye 980 numaralı Kısas-ı Enbiyâ nüshası ve tasvirleri", Pamukkale Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Sanat Tarihi Anabilim Dalı (2013)

Satı, Müge, Muğla ticaret yapıları, Pamukkale Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Sanat Tarihi Anabilim Dalı (2013).

Ekmekci, Azize,  "Muğla cami ve mescitleri", Pamukkale Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Sanat Tarihi Anabilim Dalı (2014). 

Çelemoğlu, Şuayip, Murad Paşa'nın (Kuyucu) vakfiyeleri ve vakıf eserleri, Pamukkale Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Sanat Tarihi Anabilim Dalı (2015).

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Projelerde Yaptığı Görevler :

Murad Paşa nın  Kuyucu  Vakfiyesi ve Vakıf Eserleri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü,2016.

Aizanoi Ören Yeri Türk Dönemi Sivil Mimarisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2016.

Muğla Ticaret Yapıları, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2013.

Muğla Cami ve Mescidleri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2015.

Birgi Türk Dönemi Eserlerinde Süsleme, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2012.

Denizli’de Çardak Han ve Akhan Araştırma Projesi, Pamukkale Üniversitesi Araştırma Fonu Başkanlığı, Proje No:2001SBE010  Proje Yöneticisi, 2002.

1920-1928 Yıları Arasında Süreli Yayınlarda Kültür ve Sanat Yorumları Araştırma Projesi, Pamukkale Üniversitesi Araştırma Fonu Başkanlığı, Proje No: 2003SBE001 Proje Yöneticisi, 2005.

Afyonkarahisar’da Türk Dönemi Mimari Eserleri Araştırma Projesi, Pamukkale Üniversitesi Araştırma Fonu Başkanlığı, Proje No: 2006 FEF 002 Proje Yöneticisi, devam ediyor.

Kırklareli-Demirköy Fatih Demir Dökümhanesi Kazısı, Temmuz 2006 (Heyet Üyesi).

İdari Görevler :

Bölüm Başkanlığı, Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Sanat Tarihi Bölümü 1997-2000.

Anabilim Dalı Başkanlığı, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, 1997-2002

Fakülte Kurulu Üyeliği 1997-2000

Enstitü Kurulu Üyeliği 1997-2000

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2007-2010

Batı Sanatı Çağdaş Sanat Anabilim Dalı, 2008-2011

Türk İslam Sanatları Anabilim Dalı Başkanı 2011.

Bölüm Başkanlığı, Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü 2011- 2014.

Bölüm Başkanlığı, Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü 2015 -

Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan v. 2015 -

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Son bir yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2007-2008

 

Güz

Sanat Tarihine Giriş I

2

-


Türk-İslam El Sanatları I

2

-


Mitoloji ve İkonografi I

2

-


Estetik I

2

-


Türk-İslam El Sanatları III

2

-


Batı Sanatı ve Çağdaş San. I

2

-


Batı Sanatı ve Çağdaş San. III

2

-


Batılılaşma Dön. Osm. San. I

2

-


Bitirme Tezi I

-

2


İlkbahar

Sanat Tarihine Giriş II

2

-


Türk-İslam El Sanatları II

2

-


Mitoloji ve İkonografi II

2

-


Estetik II

2

-


Türk-İslam El Sanatları IV

2

-


Batı Sanatı ve Çağdaş San. II

2

-


Batı Sanatı ve Çağdaş San. IV

2

-


Batılılaşma Dön. Osm. San. II

2

-


Bitirme Tezi II

-

2


ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. İnce, K., “Gümüşhane’de Pek Bilinmeyen İki Mezar Anıtı”, Belleten, LXIV/241, 827-845, (2001).

İNCE KASIM (2014).  Uşak/Ulubey'deki Osmanlı Dönemi Mimarisine Dair.  Journal of Turkish Studies, 9(Volume 9 Issue 10), 667-667., Doi: 10.7827/TurkishStudies.7151

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

1. İnce, K., “Uşak Yapılarında Batı Sanatı Etkileri”, Gelenek, Kimlik, Bireşim: Kültürel Kesişmeler ve Sanat Uluslar arası Sempozyum, Ankara, 2005.

2. İnce, K., “Tavas ve Çevresindeki Osmanlı Mimarî Eserleri”, Uluslar arası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, 2, Denizli 2006, 164-173.

3. İnce, K., “Aydın-Karacasu’daki Osmanlı Devri Mimari Eserleri ve Bunların Osmanlı Mimarisindeki Yeri”, Uluslararası Türk Sanatı ve Arkeolojisi Sempozyumu Rüçhan Arık-M. Oluş Arık’a Armağan (25-27 Nisan 2007), Konya Kitabı X, Konya 2007, 391-404

4. BEYAZIT MUSTAFA,İNCE KASIM,Baysal Hasan Hüseyin (2016).  Kale-i Tavas (Tabae Antik Kenti) Ören Yeri Kazıları 2014-2015.  38. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2(38), 161-178. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

5. İNCE KASIM,ATICI ALPER (2017).  Sığracık Köyü Eski Cami ve Haziresindeki Bir Grup Mezar Taşı.  Uluslararası Emirdağ Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

6. İNCE KASIM,EKMEKCİ MUSTAFA (2017).  Emirdağ ve Çevresinde Üç Kamu Binası.  Uluslararası Emirdağ Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

1. Aizanoi II, Bölüm adı:(Çavdarhisar (Aizanoi)'daki Türk Dönemi Konut Mimarisindeki Ahşap Tavan Göbekleri) (2016)., İNCE KASIM,  Bilgin kültür Sanat Yayınları, Editör:Özer, Elif, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 430, ISBN:978-605-9636-05-6

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. İNCE KASIM (2011).  Uşak Yapılarında Batı Sanatı Etkileri.  Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(3), 119-150.
2. İNCE KASIM (2005).  Denizli de Yeni Camii Yanındaki Üç Kitabe.  Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi(5), 69-73.
3. İNCE KASIM (2004).  Kabataş Köyü Merkez Camii Çaykara Trabzon.  Vakıflar Dergisi(38), 227-236.
4. İNCE KASIM (2001).  Yukarı Camii Akköy Denizli.  Yüzüncüyıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü Dergisi(2), 65-79.
5. İNCE KASIM (1996).  Eskişehir ve Çevresinde Osmanlılar Zamanında Yapılmış Ancak Bugün Ayakta Olmayan Mimari Eserlerin Listesi.  Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi(6), 117-123.
6. İNCE KASIM (1996).  Uşak ta Kitabeli Bir Grup Çeşme.  Akademik ARaştırmalar(3), 97-111.
7. İNCE KASIM (1996).  Türkiye de II  Mahmut Döneminde  1808 1839  İnşa Edilmiş Fakat Daha Sonra Herhangi Bir Nedenle Yıkılmış Olan Cami ve Mescidler Hakkında.  Akademik Araştırmalar(1), 81-94. 
8. İNCE KASIM (1996).  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs ta 1789 1839 Yıllarındaki Osmanlı Cami ve Mescitleri.  Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi(4), 1-17.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. İnce K., “Bitlis’te Yusufiye Medresesi ve Kümbeti”, Van Gölü ve Çevresi Kültür Varlıkları Sempozyumu, 63-77, Van, 1996.

2. İnce, Kasım,HÜSREV PAŞA’NIN VAKFİYESİ VE ESKİŞEHİR/HAN’DAKİ OSMANLI ESERLERİ.  Osmanlı Sempozyumu Eskişehir, 1999.

3. İnce, K., “Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’ndeki Babadağ’a Ait Vakfiyeler ve Babadağ’daki Türk Eserleri”, I. Babadağ Sempozyumu, 468-508, Denizli, 1999.

4. İnce, K., “Uşak’ta Bir Grup Osmanlı Yapısı”, 21. Yüzyılın Eşiğinde Uşak Sempozyumu, Cilt 1, 461-474, İstanbul, 2001.

5. İnce, K., “Gümüşhane Pirahmet Köyü’nde Anonim Kümbet”, Ortaçağ’da Anadolu Prof. Dr. Aynur Durukan’a Armağan, 307-322, Ankara, 2002.

6. İnce, K., “Denizli Ulu Camii Hakkında”, Sanatta Anadolu-Asya İlişkileri Sempozyumu Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı’ya Armağan, 207-221, Ankara, 2003.

7. İnce, K., “Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivindeki Acıpayam ve Çevresine Ait Vakfiyeler Üzerine”, I. Acıpayam Sempozyumu, Denizli, 2003.

8. İnce, K., “Çardak Han ile İlgili Gözlemler ve Düşünceler”, Hambat (Han-Abat) Sempozyumu, Denizli, 2004.

9. İnce, K., “Hırka Köyü’ndeki Osmanlı Eserleri ve Birkaç Kitabe”, X. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Prof. Dr. H. Örcün BARIŞTA’ya Armağan”, Ankara 2006.

10. İnce, Kasım, “Afyonkarahisar Mevlevihanesi ve Türk Mimarisindeki Yeri”, XII. Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Çanakkale 2008.

11. Denizli Camileri ve Denizli’nin Kentleşmesi Üzerine”, Türk Kültür Tarihinde Denizli ve Kentleşme Sorunları Sempozyumu, Denizli 2008.

12. İnce, Kasım, Şehabeddin Türbesi Savran-Sincanlı/ Afyonkarahisar.  XIV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 2010.

G- Ulusal Kitaplar ve Kitapta Bölümler:

1. Eskişehir Kurşunlu Külliyesi (2011)., İNCE KASIM,  Bilgin Kültür Sanat Dağıtım Yayın Basım, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 78, ISBN:978-605-62041-2-8

2. Uşak ta Türk Mimarisi (2004)., İNCE KASIM,  Fakülte Kitabevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 159, ISBN:975-7135-45-3

3. Osmanlı, Bölüm adı:(III. Selim-IV. Mustafa ve II. Mahmut Dönemi (1789-1839) Osmanlı Mimarisi Hakkında) (1999)., İNCE KASIM,  Yeni Türkiye Yayınları, Editör:Güler Eren, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 819, ISBN:975-6782-13-7

4. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Bölüm adı:(Kurşunlu Külliyesi (Eskişehir)) (2002)., İNCE KASIM,  Türkiye Diyanet Vakfı, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 587, ISBN:975-389-406-6

5. Türkler, Bölüm adı:(Osmanlı Sanatının 1789-1839 Dönemine Bir Bakış) (2002)., İNCE KASIM,  Yeni Türkiye Yaynları, Editör:Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek,Salim Koca, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 999, ISBN:975-6782-48-X

6. Anadolu Kültürlerinde Süreklilik ve Değişim Dr  A  Mine Kadiroğluna Armağan, Bölüm adı:(Koca Seyfullah Camii-Şaphane / Kütahya) (2011)., İNCE KASIM,  Rekmay Ltd. Şti., Editör:A. Ceren Erel, Bülent İşler, Nilüfer PEker, Güner SAğır, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 632, ISBN:978-605-62237-0-9

7. Ahilik Ansiklopedisi, Bölüm adı:(Uşak Arastası) (2014)., İNCE KASIM,  T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Editör:Küçükdağ Yusuf, Erdemir Yaşar, Şahin Bekir, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 441, ISBN:978-605-5254-17-9

8. Eski Çağdan Cumhuriyet e Homa  Gümüşsu  Tarihi, Bölüm adı:(Homa (Gümüşsu)’daki Türk Eserleri) (2014)., İNCE KASIM,  Fakülte Kitabevi, Editör:Mehmet Yaşar Ertaş, Süleyman Tüzün, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 441, ISBN:978-605-60552-0-1

Atıflar:

1. Gürboğa, Filiz, Uşak Hanları ve Ticaret Yapıları, (Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Erzurum,1999, 3. (F4’e atıf var.)

2. Aytekin, Osman, Ortaçağdan Osmanlı Dönemi Sonuna Kadar Artvin’deki mimari Eserler, Ankara, 1999, 113. (Doktora Tezime atıf yapılmıştır.)

3. Sayan, Yüksel, “Uşak’ta Türk Devri Mimari Anıtları”, 21. Yüzyıl eşiğinde Uşak Sempozyumu (25-27 Ekim 2001), 1, İstanbul, 2001, 453. (F4’e atıf vardır.)

4. Pektaş, Kadir, Bitlis Tarihi Mezarlıkları ve Mezar Taşları, Ankara, 2001, 82. (E1’e atıf yapılmıştır.)

5. Uluçam, Abdüsselam, Ortaçağ ve Sonrasında Van Gölü Çevresi Mimarlığı-II- Bitlis, Ankara, 2002, 325. (E1’e atıf yapılmıştır.)

6. Beyazıt, Mustafa, “Seyfeddin Kara Sungur: Anadolu Selçuklu Ucunda Bir Vali ve İmar Faaliyetleri”, Uluslar arası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, 2, Denizli 2006, 153-154. (E5’ e atıf yapılmıştır)

7. Komisyon, Uşak Kültürel Değerler ve Yapı Envanteri, İzmir 2007. (Genel Kaynakçada E3, F4, F8’e atıf vardır.)

 Konferanslar:

1. İnce, K., Vakıf Abide ve Eski Eserler, Denizli Valiliği Tarafından Düzenlenen XVI. Vakıf Haftası Kutlama Proğramı Çerçevesinde, Denizli Vakıflar Öğrenci Yurdu Konferans Salonu, 9 Aralık 1998.

2. İnce, K., Irak’ta Türk Eserleri, Denizli Türk Ocağı Konferans Salonu, Mayıs 2003.

Paneller:

1. İnce, K., Osmanlı Mimarisine Genel Bir Bakış, Pamukkale Üniversitesinin Düzenlediği Osmanlı Devleti’nin 700. Kuruluş Yıldönümü Paneli, Eğitim Fakültesi Manas Konferans Salonu, 26 Mayıs 1999.

2. İnce, K., Kültür Varlıklarının Korunması, Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nin Eski Eserler ve Müzeler Haftasında Düzenlediği; Müze, Kültür Varlıklarımız, Koruma ve Kazı Çalışmaları Paneli, Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu. 23 Mayıs 2001.

3. İnce, K., Hırka Köyü Camii, Tavas Üretim ve Kültür Festivali Paneli, Bağlar Mesireliği, 8 Ağustos 2001.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Katkı

1. Denizli Valiliği.

2. Asliye Hukuk Hakimliği/Buldan.

3. 4. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliği/Denizli.

4. 4. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliği/Denizli.

5. Denizli Valiliği.

6. 2. Asliye Ceza Mahkemesi/Denizli

7. Asliye Ceza Mahkemesi Başkanlığı/Acıpayam.

Menü