Dr. Öğr. Ü. Saim Cirtil

İletişim:  0258 2963709

Mail: scirtil@pau.edu.tr

 

 Öğrenim:

Lisans

:

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Selçuk Üniversitesi

1988

Yüksek Lisans

:

Sanat Tarihi

Selçuk Üniversitesi

1991

Doktora

:

Sanat Tarihi

Selçuk Üniversitesi

2001

YAYINLAR

 Kitap

-Konya Bibliyografyası-I –Arkeoloji-Sanat Tarihi-Tarih-Mimarlık Tarihi-Etnografya-, Kültür Bakanlığı Konya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yay. No.41, Konya, 2003, ISBN:975-585-333-2 (Yaşar Erdemir ve Selda Özgün ile birlikte)

Makale-Bildiri-Ansiklopedi Maddesi

-“Kayseri Herakles Lahdi”, Kayseri Ansiklopedisi, Cilt:2, Kayseri, 2010

-“Emirzadi Mehmet Zengi Türbesi”, Kayseri Ansiklopedisi, Cilt:1, Kayseri, 2009

-“Emir Şahap Türbesi”, Kayseri Ansiklopedisi, Cilt:1, Kayseri, 2009

-“Emir Erdoğmuş (Tatarhaniler) Türbesi”, Kayseri Ansiklopedisi, Cilt:1, Kayseri, 2009

-“Emir Ali Pişrev Türbesi”, Kayseri Ansiklopedisi, Cilt: Kayseri, 2009

-“Dört Ayak (Kırkkızlar) Türbesi”, Kayseri Ansiklopedisi, Cilt: Kayseri, 2009

-“Babuk Bey Yapıları (Zaviyesi ve Türbesi)”, Kayseri Ansiklopedisi, Cilt:1, Kayseri, 2009

-“Ali Cafer Türbesi”, Kayseri Ansiklopedisi, Cilt:1, Kayseri, 2009

-“Muğla-Yatağan Tepecik Kazısı’nda Bulunan Fatih Sultan Mehmet Sikkeleri”, Trade and Production Thorough the Ages (25-28 November 2008 Konya), (Sunulan Bildiri)

-“Muğla-Yatağan Tepecik Kazısı Türk Dönemi Buluntuları 2007”, XII.Ortaçağ-Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (15-17 Ekim 2008 Çanakkale), (Sunulan Bildiri)

-“Muğla-Yatağan Börükçü Kazısı Türk Dönemi Buluntuları”, XI.Ortaçağ-Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (17-19 Ekim 2007 İzmir), İzmir, 2009, s.117-125

-“Denizli Çivril Bayat Köyü Camii”, Prof. Dr. Haşim Karpuz Armağanı, Kayseri, 2007, s.115-124 (ISBN 975-6667-05-7)

-“Denizli Türbeleri”, Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildiriler (6-8 Eylül 2006 Denizli), Cilt:2, Denizli, 2007, s.195-205 (ISBN 978-975-6992-20-3)

-“Denizli Çivril’deki Su Yapıları”, Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam Armağanı, Ankara, 2008, s.71-96

-“Vali Mehmet Ferit Paşa’nın Konya’daki İmar Faaliyetleri”, Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Dergisi, Sayı:7, No.1, -VIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (26-28 Nisan 2004/Sakarya)-, Sakarya, 2005, s.121-137 (ISSN 1301-3769)

-“Denizli-Acıpayam Köylerinde Halk Mimarisi”, Acıpayam Sempozyumu 1 (Acıpayam 1-3 Aralık 2003), Denizli, 2007, s.461-492 (ISBN 978-975-6992-22-7)

-“Konya Seyahati Hatıratından (Mehmet Ziya)”, İpek Yolu -Konya IV Özel Sayı-, Ed. Yusuf Küçükdağ, Konya, 2002, s.33-44 (ISBN 975-512-602-3)

-“İbrahim Gündüz’ün Folklor ve Etnografya Çalışmaları”, TBMM’nin Açılışının 80.Yıldönümü Karapınar Sempozyumu (Karapınar 26-27 Ekim 2000), Ed. Yusuf Küçükdağ, Konya, 2001, s.215-228 (ISBN 975-97452-0-8)

-“A. Sefa Odabaşı İçin Bir Bibliyografya Denemesi”, Çalı, sayı:19, Konya, 1998, s.12-13

-“Gaffar Totoysalgır”, S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:7-8, Konya, 1993, 237-250

-“Kayseri Herakles Lahdi”, Kültür, Sayı:97 (Ocak-Şubat 1993), Ankara, 1993, s.26-32 (M.Altuncan ile birlikte)

Gazete yazısı:

-“İbrahim Gündüz’ün Yayınları”, Cönk –Konya Yazıları, Konya, 2001, s.31-32 (Konya Postası Eki)

Menü