Öğr. Gör. Dr. Selda Özgün Cirtil

iLETİŞİM: 0258 2963710

MAİL: scirtil@pau.edu.tr

 

 Öğrenim:

Lisans

:

Sanat Tarihi

Selçuk Üniversitesi

1995

Yüksek Lisans

:

Sanat Tarihi

Selçuk Üniversitesi

2000

Doktora

:

Sanat Tarihi

Selçuk Üniversitesi

2006

 

YAYINLAR

            Kitap

-Konya Bibliyografyası-I –Arkeoloji-Sanat Tarihi-Tarih-Mimarlık Tarihi-Etnografya-, Kültür Bakanlığı Konya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yay. No.41, Konya, 2003, ISBN:975-585-333-2 (Yaşar Erdemir ve Saim Cirtil ile birlikte)

-Türkiye Anıtlar Derneği Konya Şubesi Çalışmaları, Konya, 1998 (Haşim Karpuz, Mustafa Özer, Osman Eravşar, Zekeriye Şimşir ile birlikte)

Makale-Bildiri-Ansiklopedi Maddesi

-“2002 Yılı Lagina Kazıları, Turgut ve Çevresindeki Kamu Yapıları”, 25. Kazı Sonuçları Toplantısı (26-31 Mayıs 2003, Ankara), Cilt:2, Ankara, 2004, s.87-100, ilgili bölüm s.95 (Tırpan, A.A.-Söğüt, B. ile birlikte)

-“1839-1940 Yılları Arasında Ege Bölgesi Okul Binalarında Cephe” Sanat Tarihinde Gençler 2006 Semineri (13-15 Aralık 2006, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Taşkışla-Taksim, İstanbul) (Sunulan Bildiri) baskıda.

-“Denizli Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu”, Türk Kültür Tarihinde Denizli Ve Kentleşme Sorunlari Sempozyumu (22-23 Aralık 2008 Denizli) (Sunulan Bildiri) baskıda.

-“Yüzyılın Tanığı Afyonkarahisar Lisesi”, XIII.Ortaçağ-Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (14-16 Ekim 2009 Denizli), (Sunulan Bildiri)

Menü