Doç. Dr. Gökçen K. Öztaşkın

İletişim:  0 258 296 38 69

Mail: gokcenko@gmail.com

Eğitim Durumu:

2007-........                  Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Sanat Tarihi Anabilim Dalı Doktora

2004-2007                  Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans

1998-2004                  Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Lisans

Yabancı Dil:         İngilizce (İyi seviyede)

Tezler

Doktora:

Olympos Antik Kenti A Alanı Yapı Kompleksi. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi A.B.D., Eskişehir, 2009-devam ediyor.

Danışman: Prof. Dr. B.Y. Olcay Uçkan.

Yüksek Lisans:

Antalya, Çıralı Yanartaş’taki Bizans Dönemi Yapıları. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi A.B.D., Eskişehir, 2007.

Danışman: Doç. Dr. B.Y. Olcay Uçkan.

Lisans:

Karacahisar Kalesi Mimari Özellikleri. Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Eskişehir, 2004.

Danışman: Prof. Dr. Ebru Parman.

Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler :

Muradiye Öztaşkın ve Gökçen Kurtuluş Öztaşkın. "Building with Mosaics in Olympos: A Comparative Evaluation of Finds and Construction", Byzantine Small Finds in Archaeological Contexts, Deutsches Archäologisches Institut, 2-4 June 2008 İstanbul-Turkey. (Baskıda)  Resim 1

Olcay Uçkan, B.Y. - Gökçen Kurtuluş Öztaşkın ve diğerleri, “Olympos Kazısı 2007 Yılı Çalışmaları”, 30. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt 3, s. 373-386, 26-30 Mayıs 2008 Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2009.  Resim 2 

Gökçen Kurtuluş Öztaşkın. “Byzantine Period Buildings in Antalya-Yanartaş”. 32th Byzantine Annual Byzantine Studies Conference, November 10-12, The University of Missouri- St. Louis, 2006. (Bildiri ve Bildiri Özeti)                    Resim 3

Tırpan, Ahmet – Bilal Söğüt – Tunç Sezgin – Gökçen Kurtuluş Öztaşkın; “The Byzantine Church At Lagina Hecate Temenos In Muğla”, II. International Conference on Mediterranean Studies, Athens Instıtute For Education and Research; 9-12 April 2009 Athens-Greece. (Baskıda)          Resim 4

Öztaşkın, Gökçen  – Muradiye Öztaşkın; “Olympos Antik Kenti’nde Yer Alan Mozaikli Yapı’nın Mimari Değerlendirmesi”, Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması I: Anadolu Akdenizi Sempozyumu, Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü; 4-7 Kasım 2009 Antalya-Türkiye. (Baskıda)           Resim 5

Öztaşkın, Gökçen ; “Yanartaş (Khimeira)’daki Bizans Dönemi Bazilikası”, Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması I: Anadolu Akdenizi Sempozyumu, Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü; 4-7 Kasım 2009 Antalya-Türkiye. (Baskıda)  Resim 6

Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler :

Parman E. - B.Y.Olcay Uçkan ve Gökçen Kurtuluş Öztaşkın, et. al, Likya'da Bir Korsan Kenti Olympos. İstanbul, Homer Kitabevi, 2006.

(İngilizce basım: Parman E. - B.Y.Olcay Uçkan ve Gökçen Kurtuluş Öztaşkın, et. al, A Pirates' Town in Lycia Olympos. İstanbul, Homer Kitabevi, 2006.)   Resim 7

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler :

 

Öztaşkın, Gökçen Kurtuluş. "Antalya/Çıralı, Yanartaş(Khimera)’taki Bizans Dönemi Yapıları", Sanat Tarihinde Gençler 2007 Semineri, 03-05 Ocak 2008 İstanbul-Türkiye. (Baskıda)     Resim 8

Bilimsel Projeler

2008-2009 : Muğla/ Stratonikeia Antik Kenti Kazısı

                    Kazı Başkanı: Doç. Dr. Bilal Söğüt

2008-2009 : İzmir/Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Kilisesi Kazıları

                    Kazı Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Büyükkolancı

2008          : Topkapı Sarayı Üç Boyutlu Rölöve Çalışması

2008          : Marmaray Güzergahındaki Tarihi Yapılarda Üç Boyutlu Röleve Projesi

2007-2008 : İstanbul Fatih İlçesi Tescilli Yapı Stoğu Deprem Performansı Değerlendirmesi,      Üç boyutlu Röleve Projesi

2007          : Buldan Eski Kent Dokusu Üç Boyutlu Rölöve Çalışması

2007          : Birgi Eski Kent Dokusu Üç Boyutlu Rölöve Çalışması

2007          : Denizli/ Laodikeia Antik Kenti Sütunlu Cadde Üç Boyutlu Rölöve Çalışması

2007          : Antalya/Olympos Antik Kenti Mozaikli Yapı, A Alanı, Roma Hamamı  Üç           Boyutlu Rölöve Çalışması

2006          : Antalya/Olympos Antik Kenti Liman Caddesi Üç Boyutlu Rölöve Çalışması

2006-2007 : Kaş-Aspendos-Patara-İznik Tiyatroları ve Patara Meclis Binası Üç Boyutlu Rölöve Çalışmaları

2006-2009 : Antalya/Olympos Antik Kenti Kazısı

                    Kazı Başkanı: Prof. Dr. Yelda Olcay Uçkan

2005-2006 : Eskişehir-Afyon-Kütahya Dağlık Frigya Kaya Kiliseleri Yüzey Araştırması

                    Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Yelda Olcay Uçkan

2005          : Aydın/Kuşadası-Anaia (Kadıkalesi) Kazısı

                    Kazı Başkanı: Prof. Dr. Zeynep Mercangöz

2002-2006 : Antalya/Olympos Antik Kenti Yüzey Araştırması

                    Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ebru Parman

2001-2002 : Eskişehir/Karacahisar Kalesi Kazısı

                    Kazı Başkanı: Prof. Dr. Ebru Parman

2001          : Bilecik Osmanlı Dönemi Kenti Kazısı

                    Kazı Başkanı: Prof. Dr. Erol Altınsapan

2000-2002 : Urfa/Birecik-Akarçay Höyük Kurtarma Kazısı

                    Kazı Başkanı: Prof. Dr. Ebru Parman

1999          : Akseki Yaz Okulu(Çekül Vakfı Mimarlık ve Sanat Tarihi Öğrencileri Buluşması)

                    Proje Sorumlusu: Prof. Dr. Metin Sözen

Yürütülen Dersler

Sanat Tarihine Giriş I (STA 101) 

Sanat Tarihine Giriş II (STA 102)

İslamiyet Öncesi Türk Sanatı I (STA 105)

İslamiyet Öncesi Türk Sanatı II (STA 106)

Bizans Sanatı I (STA 313)

Bizans Sanatı II  (STA 314)

İdari Görevler

2009-         :  Farabi Programı Bölüm Koordinatörü

Menü