Bölüm

Sayı

Kanıt

Bilgisayar Mühendisliği Böl.

1

1)Proje Adı: Lojistik maliyetlerin sektör bazlı hibrit uygulamalar ile iyileştirilmesi
Proje No:7180837

İnşaat Mühendisliği Böl.

1

2)Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK - 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Proje No: 116Y413 (Alt Proje Numaraları: 116Y414, 116Y415)
Proje Başlığı: Alıcı Ortam Bazlı Deşarj Limiti Belirlenmesi - Küçük Menderes Havzası
Örneği

Çevre Mühendisliği Böl.

2+

3)T.C. Tarım ve Ormnan Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Projesi “Yüksek Lignin ve Selüloz içeren Tarımsal Katı Atıkların Anaerobik/Aerobik Biyoreaktörlerde Parçalanması ve Metan Üretimi”, Proje Yürütücüsü Osman Nuri AĞDAĞ, Haziran 2020, Devam ediyor.
4)TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Projesi, 119R011 numaralı "Biyogaz İçerisindeki Siloksan Bileşiklerinin Adsorpsiyonu" başlıklı proje. Proje yürütücüsü "Yağmur Meltem AYDIN KIZILKAYA", Ekim 2019- devam ediyor.

Tekstil Mühendisliği Böl.

4+

5-) Camlibel, N.O. (Danışman), Vatansever, S. (Yürütücü), Terzioglu, A. (Araştırmacı), Kandemir, I. (Gamateks, Sanayi Danışmanı) Sol-jel Yöntemi Kullanarak Pamuklu Kumaşların Reaktif Boyarmaddelerle Boyanması, 2241 SANAYİYE ODAKLI Lisans Bitirme Tezi, 2020, 1139B411901524
6-) Tübitak 2244 Sanayi Doktora Projesi (Proje No. 119C070)
7-) TÜBİTAK TEYDEB 1501 Projesi Proje No. 3191280
8-) TÜBİTAK TEYDEB 1501 Projesi Proje No. 3190887

Endüstri Mühendisliği Böl.

5

9)Proje adı: Sürdürülebilir Kentsel Lojistik Planlama İçin Model Geliştirilmesi Proje kodu: PT-PRJ-2018-013
10) Proje adı: Elektronik Çiğ Süt Kalite Takip Sistemi'nin Geliştirilmesi
11)Proje adı: Sürdürülebilir Şehir Lojistiği Için Etkin Rotalama Algoritmalarının Geliştirilmesi
Proje no: 119M236
12)Proje adı: MAPGİ, Anahtar Performans Göstergeleri Mobil İzleme yazılımı
13)2019.PTY.020 sözleşme numaralı "KOSGEB KOBIGEL ÜRETİM VE YÖNETİMDE DİJİTALLEŞME PROJESİ

Gıda Mühendisliği Böl.

2+

14)Proje No: 217O334 Proje adı: Macar Salamı Üretiminde Kurutulmuş İstiridye Mantarı (Pleurotus ostreaus) Kullanım Olanakları Yürütücü: Doç. Dr. Haluk Ergezer Proje No:

15)218O003 TÜBİTAK Projesi Proje adı: 4,6- ve 4,3-alpha-lukanotransferazların Hücre Dışı Rekombinant Üretimi, Optimizasyonu ve Fırıncılık Ürünlerinde Kullanımının Araştırılması
Yürütücü: Doç. Dr. Öner Şimşek

Kimya Mühendisliği Böl.

1+

16)KOSGEB-Ar-Ge İnovasyon Programı Projesi “Yeni Nesil Geri Yansıtma Özellikli Boya Üretimi” Fazilet Boya Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi danışman olarak görev yapılıyor.

Menü