Bölüm

Sayı

Kanıt

Çevre Mühendisliği Böl.               

1

1)Denizli Sanayiciler ve İşadamları Derneği (DESİAD) ile yapılan toplantı 15.07.2020 tarihinde Zoom üzerinden gerçekleştirilmiş olup davet linki ekte verilmiştir.

Menü