YÜKSEKOKUL KURULU

Prof. Dr. Sami Gökhan ÖZKAL

Başkan

Öğr. Gör. Hamid YEŞİLYAYLA

Üye

Öğr. Gör. Sami EŞMEN

Üye

Öğr. Gör. Dr. Ferhan ÇAKIR

Üye

Öğr. Gör. Mine ALAOĞLU

Üye

Öğr. Gör. Hakan DEMİR

Üye

Öğr. Gör. Samuray KARACA

Üye

Öğr. Gör. Ergin DÖNMEZ

Üye

Öğr. Gör. Ali COŞKUN

Üye

Önder IŞIKLI

Raportör