YÜKSEKOKUL KURULU
Dr. Öğr. Üyesi Sami EŞMEN  Başkan 
Öğr. Gör. Ali COŞKUN Üye 
Öğr. Gör. Dr. Yaşar TURNA Üye 
Öğr. Gör. İsmail BİÇER Üye
Öğr. Gör. Ergin DÖNMEZ Üye
Önder IŞIKLI Raportör