YÜKSEKOKUL KURULU
Dr. Öğr. Üyesi Sami EŞMEN  Başkan 
Öğr. Gör. Ali COŞKUN Üye 
Öğr. Gör. Dr. Yaşar TURNA Üye 
Öğr. Gör. Hakan DEMİR Üye
Öğr. Gör. İsmail BİÇER Üye
Öğr. Gör. Hamid YEŞİLYAYLA Üye
Öğr. Gör. Ergin DÖNMEZ  
Önder IŞIKLI Raportör