BÖLÜM BAŞKANLARI

ADI-SOYADI

BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. Dr. Yaşar TURNA

Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı-Vekâleten

Öğr. Gör. İsmail BİÇER

Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı-Vekâleten

Öğr. Gör. Ergin DÖNMEZ

Dış Ticaret Bölüm Başkanı-Vekâleten

Öğr. Gör. Dr. Yaşar TURNA

Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı-Vekâleten

Öğr. Gör.İsmail BİÇER

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanı-Vekâleten

Öğr. Gör. Dr. Yaşar TURNA

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı-Vekâleten

Öğr. Gör. Ali COŞKUN

Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı-Vekâleten

Dr. Öğr. Üyesi Sami EŞMEN

Toptan ve Perakende Satış Bölüm Başkanı-Vekâleten

Öğr. Gör. Ali COŞKUN

Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanı-Vekâleten

 

STAJ VE EĞİTİM UYGULAMA KURULU

ADI-SOYADI

UNVANI

GÖREVİ

Dr. Öğr. Üyesi  Sami EŞMEN (Müdür)

Toptan ve Perakende Satış Bölüm Başkanı

Başkan

Öğr. Gör. Dr. Yaşar TURNA

Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı

Üye

Öğr. Gör.İsmail BİÇER

Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı

Üye

Öğr. Gör.Ergin DÖNMEZ

Dış Ticaret Bölüm Başkanı

Üye

Öğr. Gör. Dr. Yaşar TURNA

Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı

Üye

Öğr. Gör. İsmail BİÇER

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanı

Üye

Öğr. Gör. Dr. Yaşar TURNA

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı

Üye

Öğr. Gör. Ali COŞKUN

Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanı

Üye

Öğr. Gör. Ali ÇOŞKUN

Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı

Üye

 

BURS KOMİSYONU

ADI-SOYADI

UNVANI

GÖREVİ

Öğr. Gör. Ali COŞKUN

Müdür Yardımcısı

Başkan

Öğr. Gör. Dr. Emrah NOYAN

Öğretim Görevlisi

Üye

Öğr. Gör. Ergin DÖNMEZ

Öğretim Görevlisi

Üye

Öğr. Gör. İsmail BİÇER Öğretim Görevlisi

 Üye

 

SINAV KOMİSYONU

ADI-SOYADI

UNVANI

GÖREVİ

Öğr. Gör. Ali COŞKUN

Müdür Yardımcısı

Başkan

Öğr. Gör. Dr. Emrah NOYAN

Öğretim Görevlisi

Üye

Öğr. Gör. Dr. Ferhan ÇAKIR

Öğretim Görevlisi

Üye

 

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLERİ

ADI-SOYADI

UNVANI

GÖREVİ

Dr. Öğr. Üyesi  Sami EŞMEN (Müdür)

Toptan ve Perakende Satış Bölüm Başkanı

Başkan

Öğr. Gör. Ali ÇOŞKUN

Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı

Üye

Öğr. Gör. Dr.Yaşar TURNA

Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı

Üye

Öğr. Gör. İsmail BİÇER

Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı

Üye

Öğr. Gör. Ergin DÖNMEZ

Dış Ticaret Bölüm Başkanı

Üye

Öğr. Gör. Dr. Yaşar TURNA

Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı

Üye

Öğr. Gör. İsmail BİÇER

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanı

Üye

Öğr. Gör. Dr. Yaşar TURNA

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı

Üye

Öğr. Gör. Ali COŞKUN

Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanı

Üye

 

OKUL SANAYİ KOORDİNATÖRÜ

Öğr. Gör. Dr. Yaşar TURNA (Müdür Yardımcısı)

 

ERASMUS - MEVLANA KOORDİNATÖRÜ

Öğr. Gör. Dr. Yaşar TURNA (Müdür Yardımcısı)

 

AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (ADEK)

ADI-SOYADI

GÖREVİ

Dr. Öğr. Üyesi Sami EŞMEN

Başkan

Öğr. Gör. Hamid YEŞİLYAYLA

Üye

Öğr. Gör. Dr. Emrah NOYAN

Üye

Öğr. Gör. Ali COŞKUN

Üye

 

İDARİ BİRİMLER DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (İDEK)

ADI-SOYADI

GÖREVİ

Dr. Öğr. Üyesi Sami EŞMEN

Başkan

Önder IŞIKLI

Üye

Sündüz KILINÇKAYA

Üye

 

YÜKSEKOKUL KALİTE KOMİTESİ

ADI-SOYADI

GÖREVİ

Dr. Öğr. Üyesi Sami EŞMEN

Müdür

Öğr. Gör. Dr. Yaşar TURNA

YYK Üyesi

Öğr. Gör. Dr. Emrah NOYAN

Üye

Öğr. Gör. İsmail BİÇER

Üye

Önder IŞIKLI

Üye (Yüksekokul Sekreteri)

Sündüz KILINÇKAYA

Üye (Memur)

Hekim Sefkan KURT   Üye (Öğrenci Temsilcisi)

 

 
Bölüm Danışma Kurulları

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Danışma Kurulu
Öğr. Gör. Dr. Yaşar TURNA Başkan (Bölüm Başkanı)
Öğr. Gör. Dr. FERHAN ÇAKIR
Üye
Öğr. Gör. Hakan DEMİR
Üye
Öğr. Gör. Dr. Emrah NOYAN Üye
Öğr. Gör. Özgür DURMUŞ Üye
 Öğr. Gör. Dr. AHMET İNNECİ
 
Nazan KARAKAŞ Öğrenci Temsilcisi

Dış Ticaret Bölüm Danışma Kurulu
Öğr. Gör. Ergin DÖNMEZ Başkan (Bölüm Başkanı)
Öğr. Gör. Engin DUTAR Üye
Öğr. Gör. Serkan TAN Üye
Elif KUŞ Öğrenci Temsilcisi

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bölüm Danışma Kurulu
Öğr. Gör. Ali COŞKUN Başkan (Bölüm Başkanı)
Öğr. Gör. Timuçin KÖROĞLU Üye
Öğr. Gör. Hamid YEŞİLYAYLA Üye
Öğr. Gör. Engin DUTAR Üye
Barış BULAT Öğrenci Temsilcisi

Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölüm Danışma Kurulu
Öğr. Gör.İsmail BİÇER
Başkan (Bölüm Başkanı)
Öğr. Gör. Ergin DÖNMEZ Üye
Öğr. Gör. Mine ARABACI Üye
Sümeyra Atalay Öğrenci Temsilcisi

Toptan ve Perakende Satış Bölüm Danışma Kurulu
Dr. Öğr. Üyesi Sami EŞMEN Başkan (Bölüm Başkanı)
Öğr. Gör. Dr. Emrah NOYAN Üye
Öğr. Gör. Ergin DÖNMEZ Üye
Fatma MANDUZ Öğrenci Temsilcisi

Yönetim ve Organizasyon Bölüm Danışma Kurulu
Öğr. Gör. İsmail BİÇER
Başkan (Bölüm Başkanı)
Öğr. Gör. Mine ARABACI Üye
Nazmiye Berna İHTİYAR Öğrenci Temsilcisi
Yusuf KELEŞ Sektör Yöneticisi