Birim Görev Tanımları

Müdür

Müdür Yardımcısı

Yüksekokul Kurulu

Yüksekokul Yönetim Kurulu

Yüksekokul Sekreteri

Bölüm Başkanı

Öğretim Görevlisi

Öğrenci İşleri Personeli

Tahakkuk Personeli

Yazı İşleri Personeli

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Taşınır Kontrol Yetkilisi

Kütüphane Görevlisi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Yardımcı Personel