MEZUN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Güz – Bahar - Yaz dönemi veya tek ders sınavları sonucunda mezun olan öğrencilerin Staj defterlerini stajlarının bitiminde en kısa sürede  staj birimine teslim etmeleri mezuniyet işlemlerinin başlatılabilmesi için gerekmektedir.

Öğrenci danışmanları, staj notlarını verdikten sonra, öğrencinin tüm dersleri ve stajları tamamlanmışsa öğrenci için mezuniyet kararı önerisi verecektir.

Danışmanın önerisi, mezuniyet komisyonunun görüşü ve ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrencinin mezun olduğuna karar verilir. Bu işlemler sonunda Pusula Bilgi Siteminde, öğrencilik durumu MEZUN görünecektir. Sistemde mezun durumda olan öğrenci Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diploma almak için başvuruda bulunabilir.

1 Haziran 2017 tarihinden sonra mezun olan öğrencilerin diplomaları kısa süre içerisinde hazırlanmaktadır. Diploma henüz hazırlanmamışsa Geçici Mezuniyet Belgesi verilir. Diplomanın hazır olup olmadığını Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Biriminden öğrenebilirsiniz - Tel: 0 258 713 86 00

 

 

MEZUNİYET DURUMU VE DİPLOMANIN HAZIR OLUP OLMADIĞI KONUSUNDA BİLGİ İÇİN:

Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimi

Tel: 0 (258) 713 86 00

 

1 HAZİRAN 2017 VE ÖNCESİNDE MEZUN OLANLARIN YAPACAĞI İŞLEMLER

 

DAHA ÖNCE GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİNİ ALIP, DİPLOMA İLE DEĞİŞTİRECEK ÖĞRENCİLERİN YAPACAĞI İŞLEMLER

1-GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ (Daha önce Geçici Mezuniyet Belgesi’ni almış öğrenciler, bu belgeyi Denizli’de Kınıklı Kampüsünde bulunan Rektörlük’te Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Diploma Biriminden diplomaları ile değiştirebilirler.)

 

DAHA ÖNCE GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİNİ ALMAMIŞ OLUP, DOĞRUDAN DİPLOMA ALACAK ÖĞRENCİLERİN YAPACAĞI İŞLEMLER

1-ÖĞRENCİ AYRILMA BELGESİ (https://pusula.pau.edu.tr/Login.aspx adresinden Pusula Bilgi Sistemi – Öğrenci Bilgi Sistemi – Öğrenci İşlemleri – Talep Belgeleri adımı izlenerek, Ayrılma Belgesi seçilir. Bu belgenin çıktısı alınarak, Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulunda ilgili birimlere imzalatılır. Denizli’de Kınıklı Kampüsünde bulunan Rektörlük’te Öğrenci İşleri Harç Birimi ve Merkez Kütüphane’ye imzalatılır. İmzalı belge ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Diploma Biriminden diploma alınabilir.

2-ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI (Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimi’ne teslim edilecektir

3-NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ (Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimi’ne teslim edilecektir.)                                       

4-BELGEYİ BAŞKASI TESLİM ALACAKSA NOTER VEKALETİ

 

1 HAZİRAN 2017 VE SONRASINDA MEZUN OLANLARIN YAPACAĞI İŞLEMLER

 

GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ ALACAK ÖĞRENCİLERİN YAPACAĞI İŞLEMLER

1 Haziran 2017 tarihinden sonra mezun olan öğrencilerin diplomaları hazırlanmamışsa Geçici Mezuniyet Belgesi verilir. Diplomanın hazır olup olmadığını Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Biriminden öğrenebilirsiniz - Tel: 0 258 713 86 00

1-ÖĞRENCİ AYRILMA BELGESİ (https://pusula.pau.edu.tr/Login.aspx adresinden Pusula Bilgi Sistemi – Öğrenci Bilgi Sistemi – Öğrenci İşlemleri – Talep Belgeleri adımı izlenerek, Ayrılma Belgesi seçilir. Bu belgenin çıktısı alınarak, Denizli’de Kınıklı Kampüsünde bulunan Rektörlük’te Öğrenci İşleri Harç Birimi ve Merkez Kütüphane’ye imzalatılır. Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulunda ilgili birimlere imzalatılır. İmzalı belge ile Çivril’de Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Biriminden geçici mezuniyet belgesi alınabilir.)

2-ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI (Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimi’ne teslim edilecektir.)                             

3-NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ (Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimi’ne teslim edilecektir.)                                       

4-BELGEYİ BAŞKASI TESLİM ALACAKSA NOTER VEKALETİ

 

DAHA ÖNCE GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİNİ ALIP, DİPLOMA İLE DEĞİŞTİRECEK ÖĞRENCİLERİN YAPACAĞI İŞLEMLER

1-GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ (Daha önce Geçici Mezuniyet Belgesi’ni almış öğrenciler diplomaları çıkmış ise, bu belgeleri Çivril’de Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Biriminden diploma ile değiştirebilirler.)

 

DAHA ÖNCE GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİNİ ALMAMIŞ OLUP, DOĞRUDAN DİPLOMA ALACAK ÖĞRENCİLERİN YAPACAĞI İŞLEMLER

1-ÖĞRENCİ AYRILMA BELGESİ (https://pusula.pau.edu.tr/Login.aspx adresinden Pusula Bilgi Sistemi – Öğrenci Bilgi Sistemi – Öğrenci İşlemleri – Talep Belgeleri adımı izlenerek, Ayrılma Belgesi seçilir. Bu belgenin çıktısı alınarak, Denizli’de Kınıklı Kampüsünde bulunan Rektörlük’te Öğrenci İşleri Harç Birimi ve Merkez Kütüphane’ye imzalatılır. Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulunda ilgili birimlere imzalatılır. İmzalı belge ile Çivril’de Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Biriminden diploma alınabilir.)

2-ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI (Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimi’ne teslim edilecektir

3-NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ (Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimi’ne teslim edilecektir.)                                       

4-BELGEYİ BAŞKASI TESLİM ALACAKSA NOTER VEKALETİ

NOT: TÜM EVRAKLARIN EKSİKSİZ TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR

 

 

DETAYLI BİLGİ İÇİN:

Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimi

Tel: 0 258 713 86 00