Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Hakan DEMİR

Tel: 0 (258) 713 86 00

E-Posta: hdemir@pau.edu.tr

 

Maliye

Öğr. Gör. Dr. Ferhan ÇAKIR

Tel: 0 (258) 713 86 00

E-Posta: ferhanberkay@pau.edu.tr

 

Maliye

Öğr. Gör. Dr. Emrah NOYAN

Tel: 0 (258) 713 86 00

E-Posta: enoyan@pau.edu.tr

 

Maliye

Öğr. Gör. Dr. Ahmet İNNECİ

Tel: 0 (258) 713 86 00

E-Posta: ainneci@pau.edu.tr

 

Bankacılık ve Sigortacılık

Öğr. Gör. Dr. Yaşar TURNA

Tel: 0 (258) 713 86 00

E-Posta: yturna@pau.edu.tr

 

Bankacılık ve Sigortacılık

Öğr. Gör. Özgür DURMUŞ

Tel: 0 (258) 713 86 00

E-Posta: odurmus@pau.edu.tr