Birim Program Değerlendirme Komitesi Toplantı Tutanağı 2022-01