Program Değerlendirme Komitesi

Öğr. Gör. Emrah NOYAN Başkan
Öğr. Gör. Yaşar TURNA Üye
Öğr. Gör. Timuçin KÖROĞLU Üye
Öğr. Gör. Serkan TAN Üye
Öğr. Gör. Ferhan ÇAKIR Üye
Öğr. Gör. Engin DUTAR Üye
Önder IŞIKLI (Yük. Sek.) Üye
Bayram SEMİZARK (Memur) Üye
Esra BULUT (Öğr. Temsilcisi) Üye