YÖNETİM KURULU
Öğr. Gör. Dr. Sami EŞMEN  Başkan 
Doç. Dr. Ali KAYA Üye 
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KARACA Üye 
Dr. Öğr. Üyesi Ertürk ALPTEKİN Üye
Öğr. Gör. Emrah NOYAN Üye
Öğr. Gör. Yaşar TURNA Üye
Önder IŞIKLI Raportör