YÖNETİM KURULU
Dr. Öğr. Üyesi Sami EŞMEN  Başkan 
Doç. Dr. Alime BAYINDIR EROL Üye 
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KARACA Üye 
Dr. Öğr. Üyesi Ertürk ALPTEKİN Üye
Öğr. Gör. Dr. Yaşar TURNA Üye
Öğr. Gör. Ali COŞKUN Üye
Önder IŞIKLI Raportör