Menü

  YÖNETİM KURULU
Doç. Dr. Yusuf ÖZCAN  Başkan 
Doç. Dr. Ender COŞKUN Üye 
Doç. Dr. Ali KAYA Üye 
Dr. Öğr. Üyesi Ertürk ALPTEKİN Üye
Öğr. Gör. Sami EŞMEN Üye
Öğr. Gör. Emrah NOYAN Üye
Önder IŞIKLI Raportör