YÜKSEKOKUL KALİTE KOMİTESİ

ADI-SOYADI

GÖREVİ

Dr. Öğr. Üyesi Sami EŞMEN

Müdür

Öğr. Gör. Yaşar TURNA

YYK Üyesi

Öğr. Gör. Emrah NOYAN

Üye

Öğr. Gör.İsmail BİÇER

Üye

Önder IŞIKLI

Üye (Yüksekokul Sekreteri)

Sündüz KILINÇKAYA

Üye (Memur)

Ahmet DİNÇEL

Üye (Öğrenci Temsilcisi)

 TOPLANTI TUTANAKLARI

24.12.2021 Tarihli  Birim Kalite Komitesi Toplantı Tutanağı

14.12.2022 Tarihli  Birim Kalite Komitesi Toplantı Tutanağı

Bölüm Danışma Kurulu Toplantı Tutanakları