2021-2022 YAZ STAJ İŞLEMLERİ

UYARI: 2021-2022 Yaz staj döneminden itibaren, öğrenciler İŞYERİ STAJI yapacaklardır. Ödev şeklinde staj yapılabilmesi uygulamasına son verilmiştir.

İŞYERİNDE YAPILACAK STAJLAR İÇİN BAŞVURU İŞLEMLERİ

2021-2022 YAZ DÖNEMİ STAJ TARİHLERİ

Bütünleme sınavına girmeyecek olanlar, Staj Dönemi I de belirtilen tarihler arasında (15 işgünü) staj yapabilirler.

Staj Dönemi I              : 20 Haziran 2022 (dahil) – 08 Temmuz 2022 (dahil) tarihleri arasında (15 işgünü)

Yaz okulunda ders almayacak olup, sadece tek staj (15 işgünü) yapacak olanlar, Staj Dönemi II-A veya Staj Dönemi II-B de belirtilen tarihlerde istedikleri dönemlerin herhangi birisinde staj yapabilirler.

Staj Dönemi II-A        : 18 Temmuz 2022 (dahil) – 05 Ağustos 2022 (dahil) tarihleri arasında (15 işgünü)

Staj Dönemi II -B        : 08 Ağustos 2022 (dahil) – 26 Ağustos 2022 (dahil) tarihleri arasında (15 işgünü)

Yaz okulunda ders almayacak olup, çift staj (15 +15 işgünü) yapacak olanlar, Staj Dönemi III de belirtilen tarihler arasında staj yapabilirler.

Staj Dönemi III: 1.Staj: 18 Temmuz 2022 (dahil) – 05 Temmuz 2022 (dahil) tarihleri arasında (15 işgünü)

                             2.Staj: 08 Ağustos 2022 (dahil) – 26 Ağustos 2022 (dahil) tarihleri arasında (15 işgünü)

Yaz okulunda ders alacak öğrencilerden, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında eğitimine devam edecek olanlar için, yeni dönem öncesi staj yapmak için yeterli süre bulunmamaktadır. (Ancak, bütünleme sınavlarına girmeyecek olanlar, Staj Dönemi I’de bir adet (15 işgünü) staj yapabilir. İkinci staj için imkân yoktur.)

Yaz okulunda ders alacak öğrencilerden, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında eğitimine devam etmeyecek olanlar Staj Birimi ile görüşerek uygun bir staj tarihi belirleyebilirler.

                                                            STAJ AKADEMİK TAKVİMİ

Staj Dönemi

Başvuru Başlangıç Tarihi

Başvuru Bitiş Tarihi

Staj Defteri Son Teslim Tarihi

Staj Dönemi I

01.03.2022

13.06.2022 Pazartesi - Saat 17:00

19.09.2022

Staj Dönemi II-A

01.03.2022

04.07.2022 Pazartesi - Saat 17:00

19.09.2022

Staj Dönemi II-B

01.03.2022

01.08.2022 Pazartesi - Saat 17:00

19.09.2022

Staj Dönemi III

01.03.2022

04.07.2022 Pazartesi – Saat 17:00

19.09.2022

STAJ BAŞVURUSUNUN YAPILMASI

Adım 1: http://pusula.pau.edu.tr adresinde “Öğrenci Bilgi Sistemi”ne girilir. “Staj İşlemleri” menüsünden “Staj Başvuru” linkine tıklanarak başvuru ekranına girilir.

Adım 2: “Yeni Başvuru” butonuna tıklanır.  Stajın yapılacağı yerin bilgileri kısmında “Kurum Stajı” seçeneği seçilmelidir.

Adım 3: Yapılacak Staj Türü seçilir. (1.Sınıf stajı için kodu 150 ile başlayan Yaz Stajı-I, 2. Sınıf stajı için kodu 250 ile başlayan Yaz Stajı-II seçilmelidir.)

Adım 4: İstenilen bilgiler eksiksiz ve doğru biçimde ilgili alanlara girilir. (Staj yapılacak işyerine ait bilgiler girilmelidir. Sigorta bilgileri girilmelidir.

Adım 5: Staj yapılacak tarihler takvim üzerinden tek tek seçilir. (Staj başlangıç ve bitiş tarihleri yukarıda açıklanan tarihler olmalıdır. Cumartesi-Pazar ve resmi tatil günleri seçilmemelidir.)

Adım 6: “Kaydet” butonuna tıklanarak staj kaydedilir. (Kaydet butonuna basıldığında staj başvurunuz sisteme kaydedilir ve stajınızın durumu "Başvuru kaydedildi (Onay Formunu Yazdırınız!)" olur. Kaydettiğiniz staj bilgilerinde yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız, başvuruyu silip yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOT: 2. Sınıf öğrencileri hem Staj I hem de Staj II yi yapacaklarsa, Staj I ve Staj II için ayrı ayrı başvuracaklardır. (Staj I yapılmadan Staj II yapılamaz.)

STAJ BAŞVURU FORMUNUN YAZDIRILMASI

Başvuru kaydedildikten sonra “Yazdır” butonu ile başvuru formun 3 nüsha çıktısı alınır. (Başvuru formu 3 sayfadan oluşmaktadır. İlk sayfa; Staj Başvuru Formu, ikinci sayfa Staj Sözleşmesi, üçüncü sayfa ise Devlet Katkısı Talep Formu). Bu işlemden sonra stajınızın durumu "Onay Formu Yazdırıldı (Onaya Gönderiniz!)” olur.

FORMLARIN İMZALATILMASI (DANIŞMAN, İŞ YERİ ve ÖĞRENCİ)

Çıktısı alınan Staj Başvuru Formu (3 nüsha), ilk olarak öğrenci tarafından doldurularak imzalanır. Daha sonra staj yapılacak iş yerine ve danışman öğretim elemanına imzalatılır. 

FORMLARIN TESLİM EDİLMESİ

3 nüsha olarak imzalatılan formların bir nüshası danışman öğretim elemanına, bir nüshası öğrencinin staj eğitimi alacağı işyerine teslim edilir. Formun son nüshası ise öğrencide kalacaktır. Form danışmana teslim edilmeden önce http://pusula.pau.edu.tr adresinden yapılan staj başvurusundan “Onaya Gönder” butonuna basılır. Bu işlemden sonra stajınızın durumu "Onay Bekliyor” olur. Danışmanınız başvurunuzu en kısa sürede onaylayacaktır.

ÖNEMLİ NOT: Staj Başvuru Formu staj birimine; en geç staj akademik takvimde belirtilen tarihte mesai bitimine kadar Staj Birimine teslim edilmelidir. Belgesi teslim edilmeyen staj başvuruları geçersiz sayılacaktır.

İmzalı formlar, belirtilen süreye kadar staj birimine teslim edildiğinde staj başvurusu tamamlanmış olur. 

STAJ SONRASI STAJ DEFTERİNİN TESLİM EDİLMESİ

Staj Defteri, staj tamamlandıktan sonra staj akademik takvimde belirtilen tarihe kadar Staj Birimine teslim edilmelidir. (Bu tarihlerden sonra teslim edilen staj defterleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.) Mezun durumda olan öğrenciler için staj takvim kriteri dikkate alınmaz, Mezun durumda olan öğrencilerin staj defterini staj bitiminden itibaren en geç 10 gün içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir.

STAJ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ

Staj yapılacak iş yeri staj sözleşmesi yapılmasını istiyorsa, ayrıca düzenlenmesine gerek yoktur. Staj başvuru formunun ikinci sayfası staj sözleşmesine ilişkin hükümleri içermektedir.

STAJ YAPILAN İŞ YERİNE DEVLET KATKISI ÖDEME İŞLEMLERİ

Staj yapılacak işyeri, staj ücretlerine işsizlik fonu katkısı teşvikinden yararlanacaksa, bu devlet katkısı ödemesinden yararlanabilmesi için başvuru formunun üçüncü sayfasında yer alan Devlet Katkısı Talep Formu’nun doldurulması ve işletme yetkilisi tarafından imzalanması gerekmektedir. (Ödenebilecek en az ücretin (Asgari ücretin %30’u kadar); yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenir.)

Devlet katkısından yararlanmak isteyen işletme gerekli belgeleri ister kargo, ister posta, ister elden Yüksekokul Müdürlüğü’müze teslim etmelidir. Gerekli belgeler:

  • Staj Sözleşme Formu (Öğrencinin staj başvurusu yaparken teslim ettiği formun fotokopisi)
  • Devlet Katkısı Talep Formu
  • Öğrenciye staja ücret ödendiğini gösterir Banka Dekontu. (Ödeme yapılan her ay için gönderilecektir. Açıklama kısmına staj ücreti olduğu belirtilmelidir.)

SİGORTA GİRİŞ BELGESİ

Staj yapılacak iş yeri “Sigorta İşe Giriş Bildirgesi” talep ederse; öğrenciler,  https://www.turkiye.gov.tr adresinden  Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sunulan hizmetler bölümünden 4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi uygulamasını kullanarak işe giriş bildirgesinin dökümünü alabilirler.

 

KARİYER KAPISI STAJ BAŞVURU İŞLEMLERİ

Gençlerimizin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Ulusal Staj Programı (USP) başlatılmıştır. Tüm kamu kurumlarında üniversite öğrencilerine sağlanacak staj imkânlarının Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı eşgüdümünde “Ulusal Staj Programı” kapsamında "Kariyer Kapısı Platformu" üzerinden yürütüleceği bildirilmiştir.

Bu nedenle bazı kamu kurumlarında staj yapacak öğrencilerimizin Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) veya Kariyer Kapısı - Ulusal Staj Programı https://www.turkiye.gov.tr/cbiko-kariyer-kapisi-hizmeti üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi 31 Mart 2022’dir.

İLETİŞİM

Staj BAŞVURU İŞLEMLERİ konusunda her türlü soru, bilgi vb. için ilk olarak DANIŞMANINIZ ile irtibata geçiniz. Başvuru işlemleri dışındaki diğer, soru, bilgi vb. için STAJ BİRİMİ ile irtibata geçebilirsiniz.

Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu Staj Birimi

Tel: 0 258 713 86 00 Dahili: 137

E-posta: oznuru@pau.edu.tr

Adres: Kızılcasöğüt Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 8 Çivril / DENİZLİ

 

 

 


 

BENİM İÇİN UYGUN STAJ DÖNEMİ HANGİSİ?

BÜTÜNLEME SINAVLARINA GİRECEKMİSİN?

YAZ OKULUNA GİDECEKMİSİN?

KAÇ STAJ YAPACAKSIN?

UYGUN

STAJ DÖNEMİ

EVET

EVET

BİR

(15 işgünü)

Bütünleme sınavına giren ve yaz okulunda ders alan bir öğrenci için bu yaz staj yapmak için yeterli süre bulunmamaktadır. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında eğitimine devam etmeyecek olanlar Staj Birimi ile görüşerek uygun bir staj tarihi belirleyebilirler.

EVET

EVET

İKİ

(15 işgünü + 15 işgünü)

EVET

HAYIR

BİR

(15 işgünü)

STAJ DÖNEMİ II-A veya STAJ DÖNEMİ II-B de belirtilen tarihlerde istenilen dönemlerin herhangi birisinde 15 iş günü staj yapılabilir.

EVET

HAYIR

İKİ

(15 işgünü + 15 işgünü)

STAJ DÖNEMİ III de belirtilen tarihlerde stajlar yapılabilir.

HAYIR

EVET

BİR

(15 işgünü)

STAJ DÖNEMİ I de belirtilen tarihlerde 15 iş günü staj yapılabilir.

HAYIR

EVET

İKİ

(15 işgünü + 15 işgünü)

1. Staj: STAJ DÖNEMİ I ‘de yapılabilir.

2. Stajı yapmak için yeterli süre bulunmamaktadır. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında eğitimine devam etmeyecek olanlar Staj Birimi ile görüşerek uygun bir staj tarihi belirleyebilirler

HAYIR

HAYIR

BİR

(15 işgünü)

STAJ DÖNEMİ I, STAJ DÖNEMİ II-A veya STAJ DÖNEMİ II-B veya de belirtilen tarihlerde 15 iş günü staj yapılabilir.

HAYIR

HAYIR

İKİ

(15 işgünü + 15 işgünü)

Ardışık staj yapılacaksa;

STAJ DÖNEMİ III de,

Ardışık staj yapılmayacaksa;

1. Staj: STAJ DÖNEMİ I ‘de

2. Staj: STAJ DÖNEMİ II-A ‘da

Veya

Ardışık staj yapılmayacaksa;

1. Staj: STAJ DÖNEMİ I ‘de

2. Staj: STAJ DÖNEMİ II-B ‘de

belirtilen tarihlerde yapılabilir.

ÖNEMLİ NOT: Yaz okulunda başka üniversitelerden ders alacak öğrencilerin, yaz okulunda ders alacağı ilgili üniversitenin akademik takvimi ile staj dönemlerimizi karşılaştırması ve ona göre planlama yapması önerilir.