2020-2021 YAZ STAJ İŞLEMLERİ

GÜNCELLEME: 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı derslerinin 20.09.2021 tarihinde başlayacak olması nedeniyle staj dönemlerinde güncelleme yapılmıştır.

UYARI: Yeni Tip Koronavirüs (COVID–19) salgını nedeniyle, 2020-2021 Yaz staj döneminde geçerli olmak üzere, staj başvuru ve staj uygulama işlemleri aşağıda belirtilen çerçevelerde yapılacaktır.

  1. Öğrenciler, uygun bir staj yeri bulup, başvurularını yaparak staj yapabileceklerdir.
  2. Mezuniyet durumu söz konusu olup, salgın nedeniyle staj yeri bulmakta güçlük çeken öğrencilerimiz, danışmanları ile irtibata geçerek, danışmanlarının vereceği ÖDEV ŞEKLİNDE STAJ yapabileceklerdir.
  3. Mezuniyet durumu söz konusu olmayanlar, bu yıl hiç staj yapmayarak, stajlarını seneye devredebilirler.

NOT: Mezuniyet durumunda olmayan öğrenciler, isterlerse uygun bir staj yeri bulup, staj yapabilirler. Ya da stajlarını bir sonraki ara dönem veya yaz döneminde yapabilirler. Mezuniyet durumu olmayan öğrenciler stajlarını ödev şeklinde yapamayacaklardır.

İŞYERİNDE YAPILACAK STAJLAR İÇİN BAŞVURU İŞLEMLERİ

2020-2021 YAZ DÖNEMİ STAJ TARİHLERİ

Staj Dönemi I              : 05 Temmuz 2021 (dahil) – 30 Temmuz 2021 (dahil) tarihleri arasında (15 işgünü)

(15 Temmuz 2021 Perşembe Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle, 19 Temmuz 2021 - 23 Temmuz 2021 tarihleri arası ise Kurban Bayramı nedeniyle resmi tatildir.)

Staj Dönemi II            : 02 Ağustos 2021 (dahil) – 20 Ağustos 2021 (dahil) tarihleri arasında (15 işgünü) 

Staj Dönemi III           : 23 Ağustos 2021 (dahil) – 13 Eylül 2021 (dahil) tarihleri arasında (15 işgünü) (30 Ağustos 2021 Pazartesi Zafer Bayramı nedeniyle resmi tatildir.)

Yaz okuluna gitmeyecek olan öğrenciler Staj Dönemi I, Staj Dönemi II , Staj Dönemi III’de belirtilen  tarihlerde staj yapabilir.

Yaz okuluna gidecek olan öğrenciler eğer 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde ders kaydı yapmayacaklar ise, uygun staj tarihi konusunda Staj Birimi ile görüşebilirler.

STAJ AKADEMİK TAKVİMİ

Staj Dönemi

Başvuru Başlangıç Tarihi

Başvuru Bitiş Tarihi

Staj Defteri Son Teslim Tarihi

Staj Dönemi I

01.06.2021

28.06.2021 Pazartesi - Saat 17:00

26.09.2021

Staj Dönemi II

01.06.2021

26.07.2021 Pazartesi - Saat 17:00

26.09.2021

Staj Dönemi III

01.06.2021

16.08.2021 Pazartesi - Saat 17:00

26.09.2021

STAJ BAŞVURUSUNUN YAPILMASI

Adım 1: http://pusula.pau.edu.tr adresinde “Öğrenci Bilgi Sistemi”ne girilir. “Staj İşlemleri” menüsünden “Staj Başvuru” linkine tıklanarak başvuru ekranına girilir.

Adım 2: “Yeni Başvuru” butonuna tıklanır.  Stajın yapılacağı yerin bilgileri kısmında “Kurum Stajı” seçeneği seçilmelidir.

Adım 3: Yapılacak Staj Türü seçilir. (1.Sınıf stajı için kodu 150 ile başlayan Yaz Stajı-I, 2. Sınıf stajı için kodu 250 ile başlayan Yaz Stajı-II seçilmelidir.)

Adım 4: İstenilen bilgiler eksiksiz ve doğru biçimde ilgili alanlara girilir. (Staj yapılacak işyerine ait bilgiler girilmelidir. Sigorta bilgileri girilmelidir.

Adım 5: Staj yapılacak tarihler takvim üzerinden tek tek seçilir. (Staj başlangıç ve bitiş tarihleri yukarıda açıklanan tarihler olmalıdır. Cumartesi-Pazar ve resmi tatil günleri seçilmemelidir.)

Adım 6: “Kaydet” butonuna tıklanarak staj kaydedilir. (Kaydet butonuna basıldığında staj başvurunuz sisteme kaydedilir ve stajınızın durumu "Başvuru kaydedildi (Onay Formunu Yazdırınız!)" olur. Kaydettiğiniz staj bilgilerinde yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız, başvuruyu silip yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOT: 2. Sınıf öğrencileri hem Staj I hem de Staj II yi yapacaklarsa, Staj I ve Staj II için ayrı ayrı başvuracaklardır. (Staj I yapılmadan Staj II yapılamaz.)

STAJ BAŞVURU FORMUNUN YAZDIRILMASI

Başvuru kaydedildikten sonra “Yazdır” butonu ile başvuru formun 3 nüsha çıktısı alınır. (Başvuru formu 3 sayfadan oluşmaktadır. İlk sayfa; Staj Başvuru Formu, ikinci sayfa Staj Sözleşmesi, üçüncü sayfa ise Devlet Katkısı Talep Formu). Bu işlemden sonra stajınızın durumu "Onay Formu Yazdırıldı (Onaya Gönderiniz!)” olur.

FORMLARIN İMZALATILMASI (DANIŞMAN, İŞ YERİ ve ÖĞRENCİ)

Çıktısı alınan Staj Başvuru Formu (3 nüsha), ilk olarak öğrenci tarafından doldurularak imzalanır. Daha sonra staj yapılacak iş yerine ve danışman öğretim elemanına imzalatılır. (Öğrenci ve işyeri tarafından imzalanan form, salgın süreci nedeniyle e-posta yoluyla danışmana gönderilerek imzalatılabilir. Belgenin ulaştığını öğrenci takip etmelidir.)

FORMLARIN TESLİM EDİLMESİ

3 nüsha olarak imzalatılan formların bir nüshası danışman öğretim elemanına, bir nüshası öğrencinin staj eğitimi alacağı işyerine teslim edilir. Formun son nüshası ise öğrencide kalacaktır. Form danışmana teslim edilmeden önce http://pusula.pau.edu.tr adresinden yapılan staj başvurusundan “Onaya Gönder” butonuna basılır. Bu işlemden sonra stajınızın durumu "Onay Bekliyor” olur. Danışmanınız başvurunuzu en kısa sürede onaylayacaktır.

ÖNEMLİ NOT: Staj Başvuru Formu staj birimine; en geç staj akademik takvimde belirtilen tarihte mesai bitimine kadar teslim edilmelidir. Belgesi teslim edilmeyen staj başvuruları geçersiz sayılacaktır.

İmzalı formlar, staj birimine teslim edildiğinde staj başvurusu tamamlanmış olur. (Salgın süreci nedeniyle fax, e-posta, posta/kargo veya elden teslim yoluyla staj birimine gönderilebilir. Belgenin ulaştığını öğrenci takip etmelidir.)

STAJ SONRASI STAJ DEFTERİNİN TESLİM EDİLMESİ

Staj Defteri, staj tamamlandıktan sonra staj akademik takvimde belirtilen tarihe kadar Staj Birimine teslim edilmelidir. (Bu tarihlerden sonra teslim edilen staj defterleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.) Mezun durumda olan öğrenciler için staj takvim kriteri dikkate alınmaz, Mezun durumda olan öğrencilerin staj defterini staj bitiminden itibaren en geç 10 gün içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir. (Salgın süreci nedeniyle, staj defterini bulunduğunuz yerdeki bir kırtasiyeden tedarik edebilirsiniz. Staj defteri tedariki konusunda sorun yaşanması durumunda, örneği ekte sunulmuş staj dosyası hazırlanıp, ilgili yerlerini imzalatılıp, e-posta, posta/kargo veya elden teslim yoluyla staj birimine gönderilebilir. Belgenin ulaştığını öğrenci takip etmelidir.

STAJ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ

Staj yapılacak iş yeri staj sözleşmesi yapılmasını istiyorsa, ayrıca düzenlenmesine gerek yoktur. Staj başvuru formunun ikinci sayfası staj sözleşmesine ilişkin hükümleri içermektedir.

STAJ YAPILAN İŞ YERİNE DEVLET KATKISI ÖDEME İŞLEMLERİ

Staj yapılacak işyeri, staj ücretlerine işsizlik fonu katkısı teşvikinden yararlanacaksa, bu devlet katkısı ödemesinden yararlanabilmesi için başvuru formunun üçüncü sayfasında yer alan Devlet Katkısı Talep Formu’nun doldurulması ve işletme yetkilisi tarafından imzalanması gerekmektedir. (Ödenebilecek en az ücretin (Asgari ücretin %30’u kadar); yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenir.)

Devlet katkısından yararlanmak isteyen işletme gerekli belgeleri ister kargo, ister posta, ister elden Yüksekokul Müdürlüğü’müze teslim etmelidir. Gerekli belgeler:

  • Staj Sözleşme Formu (Öğrencinin staj başvurusu yaparken teslim ettiği formun fotokopisi)
  • Devlet Katkısı Talep Formu
  • Öğrenciye staja ücret ödendiğini gösterir Banka Dekontu. (Ödeme yapılan her ay için gönderilecektir. Açıklama kısmına staj ücreti olduğu belirtilmelidir.)

SİGORTA GİRİŞ BELGESİ

Staj yapılacak iş yeri “Sigorta İşe Giriş Bildirgesi” talep ederse; öğrenciler,  https://www.turkiye.gov.tr adresinden  Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sunulan hizmetler bölümünden 4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi uygulamasını kullanarak işe giriş bildirgesinin dökümünü alabilirler.

ÖDEV ŞEKLİNDE YAPILACAK STAJLAR İÇİN BAŞVURU İŞLEMLERİ

Mezuniyet durumu söz konusu olup, salgın nedeniyle staj yeri bulmakta güçlük çeken öğrencilerimiz, danışmanları ile irtibata geçerek, danışmanlarının vereceği ödev şeklinde staj yapabileceklerdir.

STAJ BAŞVURUSUNUN YAPILMASI

Adım 1: http://pusula.pau.edu.tr adresinde “Öğrenci Bilgi Sistemi”ne girilir. “Staj İşlemleri” menüsünden “Staj Başvuru” linkine tıklanarak başvuru ekranına girilir.

Adım 2: “Yeni Başvuru” butonuna tıklanır.  Stajın yapılacağı yerin bilgileri kısmında “Ödev” seçeneği seçilmelidir.

Adım 3: Yapılacak Staj Türü seçilir. (1.Sınıf stajı için kodu 150 ile başlayan Yaz Stajı-I, 2. Sınıf stajı için kodu 250 ile başlayan Yaz Stajı-II seçilmelidir.)

Adım 4: İletişim bilgileri ve staj tarih alanlarını kendisi doldurarak başvuruda bulunur

Adım 5: Danışmanı ile irtibata geçerek staj yerine geçecek ödev ile ilgili bilgi alır.

Adım 6: Ödev stajı onaylandıktan sonra staj başvuru sayfasında öğrencinin ödevin yükleyebileceği alan aktif hale gelir ve öğrenci ödevi bu alandan ödevini yükleyebilecektir. (Ödev alanına dosyalar, pdf ve word formatında 30 MB’ ı geçmemek şartıyla yüklenebilir.)

BENİM İÇİN UYGUN STAJ DÖNEMİ HANGİSİ?

YAZ OKULUNA GİDECEKMİSİN?

KAÇ STAJ YAPACAKSIN?

UYGUN

STAJ DÖNEMİ

HAYIR

BİR

(15 işgünü)

STAJ DÖNEMİ I, STAJ DÖNEMİ II veya STAJ DÖNEMİ III de belirtilen tarihlerde 15 iş günü staj yapılabilir.

HAYIR

İKİ

(15 işgünü + 15 işgünü)

Ardışık olarak;

STAJ DÖNEMİ I + STAJ DÖNEMİ II’de

veya

STAJ DÖNEMİ II + STAJ DÖNEMİ III’de

 belirtilen tarihlerde yapılabilir.

EVET

BİR

(15 işgünü)

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde ders kaydı yapmayacaksanız Staj Birimi ile görüşüp uygun staj tarihini öğrenebilirsiniz.

EVET

İKİ

(15 işgünü + 15 işgünü)

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde ders kaydı yapmayacaksanız Staj Birimi ile görüşüp uygun staj tarihini öğrenebilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT: Yaz okulunda başka üniversitelerden ders alacak öğrencilerin, yaz okulunda ders alacağı ilgili üniversitenin akademik takvimi ile staj dönemlerimizi karşılaştırması ve ona göre planlama yapması önerilir.

İLETİŞİM

Staj BAŞVURU İŞLEMLERİ konusunda her türlü soru, bilgi vb. için ilk olarak DANIŞMANINIZ ile irtibata geçiniz. Başvuru işlemleri dışındaki diğer, soru, bilgi vb. için STAJ BİRİMİ ile irtibata geçebilirsiniz.

Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu Staj Birimi

Tel: 0 258 713 86 00 Dahili: 137

E-posta: oznuru@pau.edu.tr

Adres: Kızılcasöğüt Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 8 Çivril / DENİZLİ

 


Ekli Belgeler