YÜKSEKOKUL KALİTE KOMİTESİ

ADI-SOYADI

GÖREVİ

Dr. Öğr. Üyesi Sami EŞMEN

Müdür

Öğr. Gör. Dr. Yaşar TURNA

YYK Üyesi

Öğr. Gör. Dr. Emrah NOYAN

Üye

Öğr. Gör. İsmail BİÇER

Üye

Önder IŞIKLI

Üye (Yüksekokul Sekreteri)

Sündüz KILINÇKAYA

Üye (Memur)

Hekim Sefkan KURT

Üye (Öğrenci Temsilcisi)