Üniversitemizin 2019-2023 dönemi stratejik planı ekte sunulmuştur.