Yönetim Kurulu Üyeleri

 

Başkan

 

Öğr. Gör. Recep ÇAKIR 

Tel: +90 (258)571 6161

rcakir@pau.edu.tr

 

Üye

 

Prof.Dr. Muzaffer ADAK

Tel: +90 (258) 296 3584

madak@pau.edu.tr

 

Üye

 

Prof. Dr. Celal ŞİMŞEK 

Tel: +90 (258) 296 3559

csimsek@pau.edu.tr

 

Üye

 

Prof. Dr. Halim CEYLAN

Tel: +90 (258) 296 3351

halimc@pau.edu.tr

 

Üye

Öğr. Gör. Ramazan Yoldaş SATILMIŞ

Tel: +90 (258) 571 6161

rsatilmis@pau.edu.tr