Yüksekokul Sekreteri V.

Uğur YILDIRIM

ugury@pau.edu.tr

0258 571 61 61

 

 

Şef

Zeynep KIRGIL

zkirgil@pau.edu.tr

0258 571 61 61

 

Bilgisayar İşletmeni

Senem DARICI

sdarici@pau.edu.tr

0258 571 61 61