Şef

Zeynep KIRGIL

zkirgil@pau.edu.tr

0258 571 61 61

 

Yüksekokul Sekreteri V.

 Uğur YILDIRIM

ugury@pau.edu.tr

0258 571 61 61