Unvanı Adı ve Soyadı

 

Öğr.Gör. Aykut SEMERCİ

(Başkan)

Öğr.Gör.Recep ÇAKIR

(Üye)

Öğr.Gör. Ramazan Yoldaş SATILMIŞ

(Üye)

Şef Zeynep KIRGIL

(Raportör)