Sürekli İşçi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Soner Genç

sgenc@pau.edu.tr

0258 571 61 61