MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ

BÖLÜM DANIŞMA KURULU

Ünvanı Adı ve Soyadı

Görevi

Öğr.Gör.Aykut SEMERCİ

(Bölüm Başkanı) Başkan

Öğr.Gör. Recep ÇAKIR

(Bölüm Öğretim Elemanı) Üye

Öğr.Gör. Ramazan Yoldaş SATILMIŞ

(Bölüm Öğretim Elemanı) Üye

Zeynep ÖZDEMİR

(Öğrenci Temsilcisi) Üye

Mehmet Fatih TÜRKOĞLU

(Mezun) Üye

Hasan ASLAN

(Kamu Kurumu Temsilcisi) Üye

Ersan BOZANOĞLU

(İşveren) Üye

Halim AYTEN

(Özel Sektör Yöneticisi) Üye

Nuri İLBAY

(Özel Sektör Çalışanı) Üye

Devran DEV

(Serbest Meslek Erbabı) Üye

Ali İhsan GEZGİN

(Meslek Odası Temsilcisi) Üye

Blg.İşl. Uğur YILDIRIM

Raportör Üye