Danışma Kurulu toplantı kararları ekte sunulmuştur.