İşletmede Mesleki Eğitim 14 Haftalık Ders Planı 

 1. Kadastro Müdürlüğü İdari Yapısı ve Genel İşleyişi
 2. Kadastro İşlemleri (plan örneği, yer gösterme, aplikasyon, cins değişikliği)
 3. Kadastro İşlemleri (muhdesat terkini, irtifak hakkı, ifraz-tevhit)
 4. Kadastro İşlemleri (yola terk, yoldan ihdas, parselasyon haritaları)
 5. Kadastro İşlemleri (kamulaştırma, mera, orman, sınırlandırma haritaları, arazi toplulaştırması öncesi ve sonrası haritalar)
 6. Kadastro Arşivleme İşlemleri
 7. Tapu Müdürlüğü İdari Yapısı ve Genel İşleyişi
 8. Tapu Ana ve Yardımcı Sicillerinin İncelenmesi
 9. Tapu Sicilinde Yapılan Tescil ve Düzeltme İşlemlerinin İncelenmesi
 10. Tapuda Akitli ve Akitsiz İşlemlerin İncelenmesi
 11.  Tapu ve Dijital Servisler
 12. Tapu Arşivleme İşlemleri
 13. LİHKAB (Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu) Genel İşleyişi ve İşlemleri
 14. LİHKAB, Tapu ve Kadastro Müdürlükleri dışında kalan kamu veya özel sektörde Tapu ve Kadastro Teknikerleri’ nin mesleklerini icra edebilecekleri kuruluşların incelenmesi

 

NOT: İşletmede Mesleki Eğitimi 14 haftalık planı çerçevesinde tamamlayacak öğrencilerimiz  edindiği bilgi ve tecrübelerini İşletmede Mesleki Eğitim defterine haftalık olarak yazmaları önem arz etmektedir.