Sürekli İşçi

Temizlik Görevlisi

Hamide ÖZER

hozer@pau.edu.tr

0258 571 61 61