Bilgisayar İşletmeni

Uğur YILDIRIM

ugury@pau.edu.tr

0258 571 61 61