Bilgisayar İşletmeni

Senem DARICI

sdarici@pau.edu.tr

0258 571 61 61 / 62 62