Yüksekokul Sekreter V.

Uğur YILDIRIM

ugury@pau.edu.tr

0258 571 61 61 

 

 

Şef
Zeynep KIRGIL

zkirgil@pau.edu.tr

0258 571 61 61

 

 

Bilgisayar İşletmeni

Senem DARICI

sdarici@pau.edu.tr

0258 571 61 61