ÇAMELİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BİRİM KALİTE KOMİTESİ

Unvanı / Adı ve Soyadı

 Komite Görevi 

Görevi

Öğr.Gör.Recep ÇAKIR

Başkan

Müdür

Yük. Okl. Sek. V. Uğur YILDIRIM

Üye

Yüksekokul Sekreteri V.

Prof. Dr. Muzaffer ADAK

Üye

MYO Yön. Kur. Üyesi

Öğr. Gör. Aykut SEMERCİ

Üye

Bölüm Öğretim Elemanı

Şef Zeynep KIRGIL

Üye

İdari Personel

Cevat DURAK

Üye

Öğrenci

 

Kalite Komitesi Toplantı Kararları  ekte sunulmuştur.