T.C.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

ÇAMELİ MESLEK YÜKSEOKULU

 HİZMET STANDARTLARI

S.NO

Hizmetin Adı

İstenen Belgeler

Hizmet Tamamlanma Süresi

1

 

Öğrenci Belgesi verilmesi

Öğrenci Kimliği veya Nüfus Cüzdanı

30 Dakika

2

 

Not Durum Çizelgesi (Transkript) verilmesi

Öğrenci Kimliği

30 Dakika

3

 

Yatay Geçiş İşlemleri

Başvuru Formu, Transkript, ÖSYS Sonuç Belgesi, Ders İçerikleri, Öğrenci Belgesi

Akademik Takvimde Belirtilen Süre İçerisinde

4

 

Yatay Geçiş İle Gelen Öğrencilerin İntibaklarının Yapılması

-

7 İş Günü

5

 

Ders İçeriklerinin Verilmesi

Öğrenci Kimliği

5 Dakika

6

 

Ders Kayıt Yenileme İşlemi

https://pusula.pau.edu.tr Üzerinden Ders Seçimi Yapılır

Akademik Takvimde Belirtilen Süre İçerisinde

7

 

Mazeretli Ders Kayıt Yenileme İşlemi

Dilekçe, Mazerete İlişkin Belge

7 İş Günü

8

 

Ders Ekle-Sil İşlemleri

https://pusula.pau.edu.tr Üzerinden Ders Seçimi Yapılır

Akademik Takvimde Belirtilen Süre İçerisinde

9

 

İş Yeri Eğitimi Başvuru İşlemleri

https://pusula.pau.edu.tr Üzerinden Yapılır

İş Yeri Eğitimi için Belirlenen Süre İçerisinde

10

 

Kayıt Silme İşlemi (Kendi İsteği İle)

https://pusula.pau.edu.tr Üzerinden Yapılır,

Dilekçe, İlişik Kesme Belgesi, Başkası İşlem Yapacaksa Noter Vekâleti

1 İş Günü

11

 

Kayıt Dondurma İşlemleri

Dilekçe, Mazerete İlişkin Belge

5 İş Günü

12

 

Sınav Sonuçlarına İtiraz

https://pusula.pau.edu.tr Üzerinden Yapılır,

Dilekçe

5 İş Günü

13

 

Mazeretli Sınav Başvurusu

https://pusula.pau.edu.tr Üzerinden Yapılır,

Dilekçe, Mazerete İlişkin Belge

5 İş Günü

14

 

Üç Ders Sınav Başvurusu

https://pusula.pau.edu.tr Üzerinden Yapılır,

Dilekçe

5 İş Günü

15

 

Geçici Mezuniyet Belgesi Verilmesi

Öğrenci Kimliği, İlişik Kesme Belgesi

1 İş Günü

16

 

Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması, WEP Sayfasında İlan Edilmesi

-

10 İş Günü

17

 

Ara sınav ve Dönem Sonu Sınav Programlarının Hazırlanması, WEP Sayfasında İlan Edilmesi

-

10 İş Günü

18

 

Öğrencilere Yönelik Yapılan Akademik ve İdari Duyurular

-

1 Gün

19

 

Personel İzin İstekleri

Dilekçe

1 İş Günü

20

 

Satın Alma İşlemleri

Teklif Mektubu, Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı, Fatura

15 İş Günü

21

 

Taşınır Kayıt İşlemleri

Taşınır İşlem Fişi, Taşınır Teslim Formu

30 Dakika

22

 

Ders Görevlendirme

Yönetim Kurulu Kararı

15 İş Günü

23

 

Akademik Personel Görev Uzatma

Dilekçe, Öğretim Elemanı Değerlendirme Formu, Yönetim Kurulu Kararı

15 İş Günü

24

 

Yurtiçi ve Yurt Dışı Görevlendirme

Dilekçe, Görev İzin Formu, Yönetim Kurulu Kararı

15 İş Günü

25

 

Yurtiçi Geçici Görevlendirme

Dilekçe, Görev İzin Formu, Yönetim Kurulu Kararı

10 İş Günü

26

 

Sürekli Görev Yolluğu

Atama Onayı, Dilekçe, İkametgâh Belgesi, Ödeme Emri Belgesi

10 İş Günü

27

 

Geçici Görev Yolluğu

Rektörlük Makamı Onayı, Ödeme Emri Belgesi

10 İş Günü

28

 

Maaş İşlemleri

Bordro, Ödeme Emri Belgesi

5 İş Günü

29

 

Ek Ders İşlemleri

Ek Ders Çizelgesi, Puantaj, Ödeme Emri Belgesi

7 İş Günü

 

                Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:                                                          İkinci Müracaat Yeri:

İsim: Uğur YILDIRIM                                                        İsim: Öğr. Gör. Recep ÇAKIR

Unvan: Yüksekokul Sekreteri V.                                     Unvan: Müdür

Tel: 0258 571 61 61                                                          Tel: 0258 571 61 61

e-posta: ugury@pau.edu.tr                                            e-posta:  rcakir@pau.edu.tr