3+1 Eğitim Modeline Giriş

Eğitimli, vizyon sahibi, iş ahlakına sahip bireylere toplumun her alanında ihtiyaç vardır. Bu özelliklere sahip olan bireyler nitelikli insan gücünü oluşturmanın yanı sıra toplumların geleceğine yön veren en önemli insan potansiyellerinin temelini oluşturmaktadır.

Meslek yüksekokulları nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulan teknoloji, tarım, çeşitli sanayi alanları (imalat, otomotiv, tekstil vs.), turizm gibi ekonomiye önemli katkı sağlayacak alanların personel ihtiyacını sağlayan kaynakların başında gelmektedir. Bu da meslek yüksekokullarında verilen eğitimin sorumluluğunu artırmaktadır. Bu sorumluluk bilinciyle Çameli Meslek Yüksekokulu olarak 3+1 eğitim modelini benimsemiş durumdayız.

3+1 Eğitim Modeli Nedir?

Akademik takvimde belirtilen dönemlik eğitim sürelerine bağlı kalmak koşuluyla öğrencilerin 3 dönem okulda ders görüp 1 dönem boyunca da ilgili iş yerlerinde işletmede mesleki eğitim görmesidir.

Bu eğitim modeli öğrenciler için;

  • Dersler teoride kalmayıp iş yerlerindeki uygulamalarla hayata geçecektir.
  • Mezun olduktan sonraki tecrübe eksikliği belirli ölçülerde giderilmiş olacaktır.
  • İlgili iş yerleriyle karşılıklı memnuniyet esası çerçevesinde staj bittikten sonra işe başlama durumları doğacaktır.
  • Öğrencinin kendine güveni gelip sorumluluk bilinci artacaktır.
  • Ekonomik kazanım elde etmenin mutluluğu yaşayıp profesyonel bakış açısı kazanacaktır.
  • İş ahlakına dair kazanımlar elde edecektir.
  • İş dünyasını tanıyacak, geleceğe dair fikirleri netleşecektir.
  • İlgili alanlardan mezun olan diğer öğrencilere karşı avantaj sağlayacaktır.
  • Takım çalışmasının önemini kavrayıp önemli birikimler elde edecektir.