Çameli Meslek Yüksekokulu;

Pamukkale Üniversitesi Senatosu'nun 06/02/2017 tarih ve 03/05 sayılı kararı, Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulunun 14.09.2017 tarihli kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 18/12/2017 tarih ve 33903 sayılı yazısı ile kuruluşu gerçekleşmiştir.

Kuruluş İtibariyle Meslek Yüksekokulumuzda Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü altında Tapu ve Kadastro Programı mevcuttur.