Pamukkale Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü bünyesinde 4 Kazı ve 2 yüzey araştırması bulunmaktadır.

Yaz döneminde bölümümüzde Bakanlar Kurulu Kararlı kazılar yapılmış/yapılmakta olup bunlardan Sillyon kazısı 2020-2021 sezonunu tamamlamıştır. Laodikeia, Tripolis, Stratonikeia-Lagina kazıları ise 12 ay üzerinden devam ettirilmektedir. 

Bölümümüzde yürütülen Antik kazılara 2021 yılında gelen yerli ve yabancı konuklar ile öğrencilere tanıtılarak yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verilmiş/verilmektedir.

Bölümümüzde yürütülmekte olan kazılar sayesinde bölümümüzü tercih eden öğrencilerimiz teorik bilgileri, alanda uygulamalı olarak yapabilme şanslarına sahiptir.

Ülkemizde ilk kurulan Arkeoloji Enstitüsünde Lisans Programını tamamlayan öğrenciler Lisansüstü (Yüksek Lisans + Doktora) Programlarını yapma imkânına sahiptir. Arkeoloji Enstitüsünün süreli yayını Lycus dergisi yayın hayatına ilk defa 2020 yılında başlamıştır.Haziran-Aralık döneminde yılda 2 defa yayınlanan uluslararası bir e-dergidir.

 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ KAZILARI

Laodikeia Kazısı        Tripolis Kazısı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ YÜZEY ARAŞTIRMALARI