FAKÜLTE KURULU
Prof. Dr. Turan KARADENİZ  Başkan 
Prof. Dr. Durmuş AKALIN Üye 
Prof. Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLU   Üye
Prof.Dr.Hülya KABAKÇI KARADENİZ
Üye 
Doç. Dr. Alime BAYINDIR EROL  Üye
Doç. Dr. Nagihan DURUSOY ÖZTEPE  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mesut ÖNCEL   Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KARACA  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Gurbet ÇELİK TURGUT  Üye
 Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş GÜNDÜZ  Üye
Fakülte Sek. Hulusi Özkan BİLGİN   Raportör