Unvan Adı Soyadı Görevi
Dr. Öğr. Üyesi Gurbet ÇELİK TURGUT Komisyon Başkanı
Doç. Dr.  Alime BAYINDIR EROL Komisyon Başkan Yard.
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZGÜN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş GÜNDÜZ Üye
Fakülte Sekreteri Hulusi Özkan BİLGİN Üye
Bilgisayar İşletmeni Ali DEMİR Üye
Öğrenci  Gizem EKİCİ Öğrenci Temsilcisi