Yüksekokulumuz bünyesinde birim kalite komite üyeleri ile birlikte öğretim üyelerimizin de destek verdiği toplantımız 25 Aralık 2018'de yapılmıştır.Eğitim öğretim süreçlerinin değerlendirilmesi,araştırma geliştirme süreçlerinin değerlendirilmesi,uygulama ve hizmet süreçlerinin değerlendirilmesi ve yönetsel özelliklerin değerlendirilmesine yönelik olarak kalite süreçlerinin içeriği hakkında bilgi verilmiştir.Yüksekokulumuzda kalite kültürünün farkındalığının sağlanması kalite bilincinin geliştirilmesi amacıyla; akademik,idari ve tüm öğrenciler nezdinde paylaşımı destekleyecek öneriler ele alınmıştır.