Yüksekokulumuz bünyesinde birim kalite komite üyeleri ile birlikte öğretim üyelerimizin de destek verdiği toplantımız 21 Ekim 2021'de yapılmıştır. Birime ait 2021 yılı kalite süreçlerinin değerlendirilmesi ve birim KİDR raporu hazırlıklarının belirlenmesi ile birim web sayfası hakkında görüş ve önerilerin alındığı toplantı gerçekleştirilmiştir.