KALİTE KOMİTESİ
Kalite Komitesi Üyesi Adı Soyadı Görev Unvanı KK İçindeki Görevi Seçilme Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Gurbet ÇELİK TURGUT  Dekan Yardımcısı Kaliteden Sorumlu Dekan Yrd. 28.11.2022
Doç.Dr.Alime BAYINDIR EROL Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Üye 17.02.2022
Öğr. Gör. Tahsin AVCI Akademik Personel Üye 28.11.2022
Hulusi Özkan BİLGİN Fakülte Sekreteri Üye 17.02.2022
Muhammet AÇU İdari Personel Üye   17.02.2022
Müzeyyen ERÇETİN Öğrenci Temsilcisi Üye  28.11.2022