Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Karaca

                                                                                                    Dekan Yardımcısı

                                                                                                     Tel: 0258 713 73 70 - 207

                                                                                                     Mail: akaraca@pau.edu.tr

 

 

                                                                                                      

                                                                              Dr. Öğr. Üyesi Gurbet ÇELİK TURGUT

                                                                                                       Dekan Yardımcısı

                                                                                                      Tel: 0258 713 73 70 - 217

                                                                                                                                    Mail: gurbetc@pau.edu.tr

 

 

DEKAN YARDIMCILARI GÖREV DAĞILIMI

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Karaca

- Müfredat Komisyonuna Başkanlık Etmek 

- Mezuniyet Komisyonuna Başkanlık Etmek 

- Mezun Takip Sistemi Komisyonuna Başkanlık Etmek 

- Fakülte Atık Komisyonuna Başkanlık Etmek 

- Eğitim Komisyonuna Başkanlık Etmek

- Ders ve Sınav Komisyonuna Başkanlık Etmek

- Öğrenci Af Komisyonuna Başkanlık Etmek

- Satın Alma Komisyonuna Başkanlık Etmek 

Dr. Öğr. Üyesi Gurbet ÇELİK TURGUT

 

- Öğrenci Destek Birimi Komisyonuna Başkanlık Etmek

- Fakülte Pandemi Komisyonuna Başkanlık Etmek 

- Kalite Komitesine Başkanlık Etmek

- Fakülte Evrak Ayıklama ve İmha Komisyonuna Başkanlık Etmek

- Fakülte Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünü Yürütmek

- Fakülte Birim Program Değerlendirme Komitesi Başkanlığını Yürütmek