Dr. Öğr. Üyesi Mesut ÖNCEL

Dekan Yardımcısı

Telefon: 0258 713 73 70 - 208

E - mail: moncel@pau.edu.tr