Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Karaca

                                                                                                    Dekan Yardımcısı

                                                                                                     Tel: 0258 713 73 70 - 207

                                                                                                     Mail: akaraca@pau.edu.tr