Sermaye Piyasası Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş GÜNDÜZ

Tel: 0258 713 73 70 - 224

Mail: cgunduz@pau.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZGÜN

Tel: 0258 713 73 70 - 227

Mail: mehmetozgun 

 

Öğr. Gör. Serkan DURMAZ

Tel: 0258 713 73 70 - 211

Mail: serkand@pau.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Yaşam DEMİR

Tel: 0258 713 73 70 - 212

Mail: yasamd@pau.edu.tr