GÜNCEL DUYURULAR
  • Görüntülenecek güncel bilgi yoktur

ETKİNLİKLER

GÜNCEL ETKİNLİKLER
  • Görüntülenecek güncel bilgi yoktur

Haberler

Erasmus programı,  Avrupa Birliği tarafından yürütülen bir değişim programıdır.  Erasmus programı Avrupa Birliği ülkeleri (Erasmus Ka 131) ile aday ülkelerdeki (Erasmus Ka 171) yükseköğretim kurumlarının işbirliğini teşvik ederek, üniversiteler arası eğitimde kalitenin arttırılmasını ve geliştirilmesini amaç edinmektedir.   Bu program, öğrencilere uluslararası bir eğitim olanağı sağlamak ve ülkeler arasındaki iş birliğini artırmak amacıyla oluşturulmuştur. Akademik değişim ve gençlik değişim programlarının yanı sıra staj, iş ve spor alanlarında iş birliği projelerini de içermektedir.  Değişimler sayesinde, katılımcılar yurtdışı deneyimi yaşayarak,  farklı kültür ve yaşam tarzlarını yerinde görme ve öğrenme imkanı bulurlar.

Erasmus programı, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik yurtdışı eğitim ve staj imkanı sunmasının yanı sıra, öğretim üyeleri (personel)  için de ders alma, ders verme ve bir takım akademik proje işbirliklerini içermektedir. Program, öğrencilere ve öğretim elemanlarına uluslararası eğitimlere dahil olma, araştırma projelerine katılma, akademik müfredat geliştirmede  önemli uluslararası fırsatlar sunmaktadır.

2007-2013 yılları arasında Hayat Boyu Öğrenme Programları kapsamında uygulanan Erasmus programı, 2014 yılından beri Erasmus+ olarak uygulanmaktadır. Hayat Boyu Öğrenme ismi altında uygulanan birçok program (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci programları ile Gençlik Programı ve 5 uluslararası iş birliği programı: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink ve Sanayileşmiş Ülkelerle İş Birliği Programı) Erasmus çatısı altında toplanmıştır. Kapsamlı bir öğrenci değişim  ve kültür programı olan Erasmus programı katılımcıların hayatlarının bir döneminde  yurtdışında eğitim almaları, eğitim vermeleri veya yabancı bir şirkette staj yapmalarına imkan tanımaktadır.

Yükseköğretimde öğrenci hareketliliğine, yükseköğretim kurumlarında örgün eğitimde kayıtlı öğrenciler katılabilirler. Erasmus programının kapsadığı öğrenci hareketliliği iki şekilde gerçekleşmektedir. 

1-Öğrenim Hareketliliği

2-Staj Hareketliliği

1. Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Hakkında Genel Bilgiler

Türkiye’de örgün eğitim veren Erasmus Üniversite Beyannamesi (Erasmus Charter for Higher Education- ECHE) sahibi bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı öğrencilerin, 1 akademik yıl içinde 1 veya 2 (3–12 ay arasında) dönemliğine diğer bir Avrupa ülkesinin ECHE sahibi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dâhilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahip olduğu hareketlilik türüdür. 

2. Erasmus Staj Hareketliliği Hakkında Genel Bilgiler

Öğrenim (ders alma) hareketliliğinden farklı olarak,  yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurt dışındaki bir işletmede “staj” yapmasıdır. Bu iki hareketlilik türü amaçları yönünden birbirinden farklı olmakla birlikte Erasmus projesi içerisinde yer almaktadır. Staj hareketliliğinde amaç, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uluslararası bir iş deneyimi elde etmesini sağlamaktır.

Faaliyet süresi her bir öğretim kademesi için (lisans, yüksek lisans, doktora) ayrı ayrı geçerli olmak üzere en az 2 ay en fazla 12 aydır.  Erasmus Öğrenim Hareketliliği kurumlar arası anlaşmalar kapsamında yapılabilmektedir. Kurumlar, var olan anlaşmalar çerçevesinde gidecek Erasmus öğrencilerini belirlemek üzere öğrencilerine başvuru ilanında bulunurlar. Öğrenim Hareketliliğinden faydalanabilmek için öğrencilerin kendi kurumlarının Erasmus Koordinatörlüklerine başvurmaları ve seçim sürecine dahil olmaları gerekir. Her kurum kendi başvuru ve seçim tarihlerini kendisi belirlemektedir.

Not: Öğrencinin yurt dışına çıkış işlemleri, yurt dışında kalınacak yer temin edilmesi, pasaport ve vize işlemleri öğrencinin kendi sorumluluğundadır.

Not: Erasmus staj veya öğrenim hareketliliğinden faydalanmaya hak kazanan öğrencinin  Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantılarına katılması gerekmektedir.  Bilgilendirme toplantılarında öğrencilerin takip etmesi gereken iş akışı detaylı bir şekilde anlatılır, öğrenciye yol haritası çizilir.  Özellikle faaliyet süresince yapılması gerekenlerin sorumluluğu öğrenciye ait olduğundan, bilgilendirme toplantıları Erasmus öğrencisi olmaya hak kazanmış adaylar için önem arz etmektedir.